Porfyr – den kungliga stenen heter en ny utställning på Sven-Harrys museum i Stockholm. Den öppnades den 28 september.

Porfyr – den kungliga stenen heter en ny utställning på Sven-Harrys museum i Stockholm. Den öppnades den 28 september.

Det var på 1700-talet som den hårda, nästan svarta bergarten porfyr började brytas i Älvdalen. Stenen var tidsödande att bearbeta och det krävdes stor skicklighet vilket gjorde produkterna exklusiva och dyra. Tack vare stöd från Gustav III och framför allt Karl XIV Johan kunde tillverkningen av högklassiga porfyrföremål etableras och fortleva.

Utställningen pågår under tiden 28 september–27 november 2016.

Läs mer

NUVARANDE Se ny utställning om porfyr – den kungliga stenen
NÄSTA Skarstedts château