Svenska serviser är vanliga på auktioner och antikmarknader. Priserna är sällan höga trots att keramiken är betydelsefull kulturhistoria. Rörstrandsfabriken har tillverkat storsäljare i 280 år.

Svenska serviser är vanliga på auktioner och antikmarknader. Priserna är sällan höga trots att keramiken är betydelsefull kulturhistoria. Rörstrandsfabriken har tillverkat storsäljare i 280 år.

Vem har inte vänt på ett vackert fat och sökt efter namn, signering och fabriksstämpel i botten i hopp om att få veta vad det är man håller i sin hand? Då kan det vara bra att känna till att ”St” betyder Stockholm och att initialer ofta är en signering av målaren. Är det ett föremål från Rörstrand som man hittat är det en fördel om man vet att fabriksnamnet Rörstrand i kursiv stil omgivet av tre kronor var en ny stämpel som användes av företaget från 1884 med anledning av den nya varumärkeslag som då hade trätt i kraft. De tre kronorna var ett arv från Mariebergs fajansmanufaktur som Rörstrand ägde 1782 fram till nedläggningen sex år senare. Denna information och mycket mer finns i den nya boken Rörstrands serviser – Dekorer och modeller under 280 år, sammanställd av dekorexperten Peter Stenberg och fil dr och tidigare museimannen Bengt Nyström.

Tallrikarna Hildur (1897-1907), Atlantis (1897-1910) och Victoria. Tallrik med dekor med mörkblå fond och gripar i röd medaljong och guld var en lyxservis som tillverkades av Rörstrand 1874-1896. Muffelmålad hjortterrin 1750-tal. Kaffekopp ur Nobelserien designad av Karin Björquist samt minnestallrik från Stockholmsutställningen 1897.

Tallrikarna Hildur (1897-1907), Atlantis (1897-1910) och Victoria. Tallrik med dekor med mörkblå fond och gripar i röd medaljong och guld var en lyxservis som tillverkades av Rörstrand 1874-1896. Muffelmålad hjortterrin 1750-tal. Kaffekopp ur Nobelserien designad av Karin Björquist samt minnestallrik från Stockholmsutställningen 1897.

Peter började intressera sig för Rörstrands äldre servisdekorer redan då han flyttade hemifrån, vilket var för nästan trettio år sedan.

– Då fick jag några tallrikar av min mamma och blev nyfiken och ville veta mer, berättar han. Jag är helt självlärd och har ägnat mig åt mitt intresse vid sidan av mitt vanliga jobb. Att jag är samlare har drivit mig att ta reda på fakta. Min kunskap och sammanställda information kommer bland annat från Kungliga biblioteket och olika museer.

Boken är som ett uppslagsverk över tallriks- och servisdekorer och startar med fajanser från 1720-talet.

Rörstrand drog i gång sin verksamhet i Stockholm redan 1726 och är landets äldsta fabrik för tillverkning av fajanser, flintgods, servisgods och porslin. Under tidigt 1700-tal var de holländska fajanserna viktiga som förebild. Flera konstnärliga målare och brännare anlitades hos de två ledande fabrikerna Rörstrand och Marieberg. Från 1770-talet och under 1800-talets första hälft var det serviser från England som var den främsta inspirationskällan och fajanser ersattes med flintgods.

Rörstrandsfabriken har under sina snart tre hundra år producerat ett flertal slitstarka serviser som fortfarande är storsäljare. Ostindia, Bengali, Grön Anna, Blå Eld, Mon Amie och serien Svenska Slott är bara några kära klassiker från 1900-talet vi gärna dukar med till såväl fest som vardag. Det var för drygt hundra år sedan som företaget hade sin verkliga glansperiod.

– Efter världsutställningen 1897 i Paris fram till första världskrigets utbrott blomstrade porslinstillverkningen hos Rörstrand, säger Peter.

Några av Rörstrands fast anställda konstnärer: Hugo Tryggelin, Karl Lindström, Algot Eriksson, Nils Emil Lundström, Karl David Jarhl och några lärlingar.

Några av Rörstrands fast anställda konstnärer: Hugo Tryggelin, Karl Lindström, Algot Eriksson, Nils Emil Lundström, Karl David Jarhl och några lärlingar.

Företaget var världsledande och producerade magnifika serviser men krigsåren tog nästan död på verksamheten och företaget repade sig aldrig riktigt. Kvaliteten hos godset har varierat under de 280 åren. Fajanserna och det äldre flintgodset var skört, från 1830-talet blev kvaliteten successivt bättre. Det tog 130 år innan Rörstrand lyckades framställa benporslin och år 1881 tillverkade man fältspatsporslin, dessa kvaliteter kallas även ”äkta porslin”. Rörstrand har märkt sina produkter sedan tillverkningen drog i gång under 1730-talet. 1926 flyttade företaget till Göteborg och under 1930-talet var Lidköping tillverkningsort. Varumärket lever vidare i dag genom Fiskarskoncernen men porslinsföremålen produceras i Asien.

NUVARANDE 280 år med porslin från Rörstrand
NÄSTA VIP Inbjudan