Kinas Mingporslin är omtyckt bland samlare. Här är en guide till det älskade blåvita porslinet och mingdynastins kejsare.

Kinas Mingporslin är omtyckt bland samlare. Här är en guide till
det älskade blåvita porslinet och mingdynastins kejsare.

Auktionshusen skriver ofta enbart namnet Ming i sina katalogtexter. Kejsare Wanli nämns när de
beskriver porslin från mingdynastins senare period. De noterar sällan tidigare mingkejsares namn.

– Äldre mingföremål var förut svåra att få tag på och förekom mest på museum, men tack vare
internets genombrott under 1990-talets slut kunde jag följa vad antikhandlarna i Filippinerna och Indonesien sålde och där fanns en hel del Min yao, det vill säga enklare bruksföremål, berättar samlaren och kännaren Bo Nilsson.

Den övervägande delen av mingporslinet tillverkades för vanligt folk och för export till närliggande länder. Föremålen var rena brukssaker som skiljde sig kraftigt från de kejserliga perfekta pjäserna. Dessa enklare bruksföremål från Ming samlas under begreppet Min yao. Denna keramik brändes i privata ugnar och skålarna och faten blev ibland charmigt skeva och kunde få bränningsdefekter.

Min yao var keramik som ofta skänktes i samband med begravningar. Faten och skålarna har hittats långt senare vid utgrävningar. Min yao-keramiken exporterades också till Filippinerna och Indonesien och har även hittats på havets botten efter djonker, flatbottnade kinesiska segelfartyg, som sjunkit.

Måleriet avslöjar att fatet är tillverkat under 1400-talets första hälft. Bukowskis.

Måleriet avslöjar att fatet är tillverkat under 1400-talets första hälft. Bukowskis.

 

Det går att lära sig en hel del om orientalisk keramik enbart genom att studera de olika mönstren. Under Ming varierade dekorerna mycket.

– Den som har historiska kunskaper om varje kejsare samt om rikets tillstånd under härskarnas regeringsperiod får en uppfattning om vilka mingföremål som är mer unika än andra samt en förståelse för varför somliga skålar, urnor och vaser blir så astronomiskt dyra medan andra säljs för blott några tusenlappar.

Mings imperium sträckte sig från 1368 till 1644, under denna dynasti på 276 år hann femton kejsare tillträda tronen. Somliga lade stora summor på att rusta militären och de senare mingkejsarna från
Jiajings tid satsade resurser på att bygga vidare på den kinesiska muren för att skydda sitt rike mot angrepp. Men det fanns även fredliga perioder och kejsare som valde att förhandla och samarbeta med fienden. De var öppna för handel med omvärlden.

Kejsar Hongwu, som som inledde Mingdynastin år 1368 var ursprungligen en fattig bondpojke som hade levt som tiggarmunk, men sedan blev general och slutligen kejsare av Kina. Han förbjöd all import av kobolt. All keramiktillverkning fick enbart ske i kejserlig produktion. Inga drakar eller fenixfåglar finns avbildade på keramiken från Hongwus styre.

– Eftersom Hongwu hade förbjudit all import av kobolt blev så småningom koboltfärgen som fanns kvar inom riket mycket tunn och rinnande till sin karaktär. Fast på tidigt mingporslin är koboltens ton mörk för då fanns det fortfarande kobolt i lager.

Urna målad med kalligrafiska tecken för långt liv. Bukowskis.

Urna målad med kalligrafiska tecken för långt liv. Bukowskis.

 

Under Chenghuas tid, åren 1465–1487, målades bland annat mönster av blommor som tycks flyta – så kallade waterplant pattern. På keramik från tiden 1450–1464 syns linjer formade med tunna penslar. Mönster med stora färgfält inom konturlinjer målades under kejsare Hongzins tid på 1400-talets slut. Hästmotiv var moderna kring 1505–1510, gärna målade som vilda och livliga.

Under kejsar Wanlis regeringstid 1573–1619 börjar de första utländska sjöfartsnationerna etablera handelskontakt med Kina. Det påverkade hela keramikproduktionen. Nu blev porslinsmåleriet ett lagarbete med många inblandade som målade en detalj var. Redan under Yuandynastin (1279-1368) förekom viss arbetsfördelning av dekormåleriet men den kom sedan att alltmer likna en löpandebandproduktion. Genom de Ostindiska kompanierna exporterades mycket blåvitt Kraakporslin till Europa.

Mingdynastin regerade i trehundra år och det blåvita modet fortsatte en bra bit in under Qingdynastin.

 

Allt blåvitt är inte Ming. Porslinsvas tillverkad under Qingdynastins kejsare  Kangxis regeringstid. Stockholms Auktionsverk.

Allt blåvitt är inte Ming. Porslinsvas tillverkad under Qingdynastins kejsare
Kangxis regeringstid. Stockholms Auktionsverk.

 

Kraakporslin från kejsar Wanlis tid 1573-1619. Bukowskis.

Kraakporslin från kejsar Wanlis tid 1573-1619. Bukowskis.

NUVARANDE Blåvitt porslin från Ming
NÄSTA Rådjurssadel med kroketter