På Biby fideikommiss fanns unik konst från 1700-talet och högkvalitativa möbler. I juni såldes stora delar av herrgårdens inventarierna på Stockholms Auktionsverk.

På Biby fideikommiss fanns unik konst från 1700-talet och högkvalitativa möbler. I juni såldes stora delar av herrgårdens inventarierna på Stockholms Auktionsverk.

Den rödmålade gården i trä har anor från äldre Vasatid och har sedan 1780-talet varit fideikommiss för familjen von Celsing, i åtta generationer har Biby gård gått i arv till äldste son inom familjen. När den siste fideikommissarien, ryttmästare Fredrik von Celsing, gick ur tiden år 2008 inleddes en avveckling av Biby fideikommiss. Corps-de-logiet, tillhörande byggnader och mark såldes förra året. I slutet av maj och början av juni ska inventarierna säljas på auktion. Förhoppningsvis hamnar sakerna på museum och hos nya entusiastiska ägare som för berättelsen om Biby vidare. Alla föremål har försetts med en stämpel så proveniensen är säkrad.

Huvudbyggnaden på Biby säteri.

Huvudbyggnaden på Biby säteri.

Redan för ett par år sedan fick Stockholms Auktionsverk i uppdrag att värdera herrgårdens lösöre.
– Det var en ära att få komma nära denna samling, säger intendenten Markus Anderzon som tillsammans med intendenten Bertil Carlsson ansvarar för avdelningen konsthantverk och möbler på Stockholms Auktionsverk.
Bertil Carlsson håller med:
– Precis allt har en historia som går tillbaka till 1700-talet och helheten är enastående, säger han.

biby71. Robe à l’Anglaise från 1700-talets mitt, värderas till 8 000–10 000 kr. 2. Tesamovaren i silver av Adolf Zethelius är gjord 1835 och värderas  till 60 000–80 000 kr. 3. Magnifikt engelskt kabinettskåp från sekelskiftet 1600–1700, värderas till 500 000–600 000 kr. Gustaf Celsing d y köpte skåpet från Leijelska godset 1781. 4. Rokokoskrin i bästa skick, klätt med broderat siden, värderas till 40 000–50 000 kr.

1. Robe à l’Anglaise från 1700-talets mitt, värderas till 8 000–10 000 kr. 2. Tesamovaren i silver av Adolf Zethelius är gjord 1835 och värderas till 60 000–80 000 kr.
3. Magnifikt engelskt kabinettskåp från sekelskiftet 1600–1700, värderas till 500 000–600 000 kr. Gustaf Celsing d y köpte skåpet från Leijelska godset 1781.
4. Rokokoskrin i bästa skick, klätt med broderat siden, värderas till 40 000–50 000 kr.

Markus och Bertil är stolta över uppdraget. Att få förtroendet att sälja en samling med så mycket kulturhistoria är sällsynt.
Arvtagarna till Biby gård i Gillberga socken i Södermanland erbjöd först staten att förvärva föremålen och målningarna men staten avböjde då det inte ansågs vara ekonomiskt försvarbart. Kulturhistoriker sörjer att samlingen nu rycks ur sin miljö och splittras. Kvar finns auktionskatalogen och en helt ny bok om Biby som utkommer i juni i samband med kvalitetsauktionen.
Den första samlade skriften om Biby publicerades 2003, med kapitel författade av kända professorer och museiintendenter. Titeln Minnet av Konstantinopel – Den osmansk-turkiska 1700-talssamlingen på Biby känns i dag som ett melankoliskt farväl.
– Samlingen är verkligen unik och här finns fantastiska sidenklänningar och broderiarbeten, berättar Ulla-Karin Warberg, intendent för textilier och konsthantverk på Stockholms Auktionsverk, som också har arbetat med katalogiseringen av samlingen. Ulla-Karin lyfter fram ett skrin klätt med siden­atlas med silkebroderi och broderad försilvrad metalltråd. Tack vare att skrinet förvarats i sitt schatull i mer än tvåhundra år har sidenet bevarat sina färgnyanser så väl.

T.v. Inredningen i turkiska rummet bestod av en trivsam blandning av orientaliska möbler och svenska antikviteter.till 40 000–50 000 kr.  T.h. Pastellporträtt av Ulric Celsing.

T.v. Inredningen i turkiska rummet bestod av en trivsam blandning av orientaliska möbler och svenska antikviteter.till 40 000–50 000 kr. T.h. Pastellporträtt av Ulric Celsing.

Herrgårdens turkiska tavelsamling har redan sålts på auktion i London. Emirfamiljen i Qatar köpte konstskatten och de ska uppföra ett museum där konstskatten kommer att kunna beskådas. Enligt Dagens Industri gick samlingen för 300 miljoner kronor. Bibys omtalade tavelsamling hade över hundra målningar från Turkiet som föreställde bland annat flera storslagna vyer över staden Konstantinopel under 1700-talet. Gustaf Celsing den äldre, som blev adlad, arbetade för politisk allians med Osmanska riket och för att det turkiska språket skulle få en starkare ställning inom administrationen. Sönerna Gustaf och Ulric strävade för samma sak. Konstantinopel var en livlig och internationell miljö, en sjudande mötesplats för handel och religioner, diplomater och konstnärer.
– Målningarna var en dokumentation av Gustaf Celsing den äldres och sönernas diplomatiska verksamhet i Osmanska riket. Genom tavlorna blev de svensk-turkiska förbindelserna och de långvarigt goda relationerna konkreta för oss i Sverige, säger Ulla-Karin Warberg som vurmar för islamiskt konsthantverk.

T.v. Vyer över Konstantinopel. Målningarna kommer att visas på ett museum i Qatar. T.h. Grandios renässansspis från 1606.

T.v. Vyer över Konstantinopel. Målningarna kommer att visas på ett museum i Qatar. T.h. Grandios renässansspis från 1606.

De intensiva kontakterna mellan Sverige och Osmanska riket inleddes med Karl XII:s vistelse i Bender 1709–1714. Kungen sände officerare och präster till Konstantinopel för att upprätta en tillfällig beskickning som vid 1730-talets mitt blev permanent. Under större delen av 1700-talet var Gustaf Celsing den äldre och hans söner navet för de svensk-osmanska relationerna.
I mer än två sekel har Bibysamlingen hållits ihop såsom bröderna Celsing önskade. Först i residenset i Konstantinopel, sedan i våningen i Stockholm intill Gustav Adolfs torg och slutligen på Biby. I början av 1800-talet inreddes ett rum i turkisk stil på Biby gård. Här fanns divansoffor, orientaliska mattor och målningar i en inbjudande miljö.

– En av höjdpunkterna på den klassiska auktionen i juni är ett engelskt kabinettskåp som sannolikt kommer att attrahera en internationell publik, berättar Markus Anderzon. Möbeln finns som omslagsbild på uppslagsverket Slott och Herresäten i Sverige, Södermanlandsdelen.
När skåpet fanns på Biby stod en bordspendyl i rokoko placerad ovanpå det och även denna auktioneras ut.
– Bordspendylen har naturalistiska blomsterkvistar som söker sig ut från urtavlan som är signerad Nils Berg, Stockholm, säger Markus. Fodralet av ciselerad brons är signerat Simon Pantaleon. Pantaleon var en man som kunde såväl gjuta, ciselera som förgylla. Han var snabb och skicklig. Far och son Pantaleon kallades till Stockholm när slottsbyggnadsprojektet pågick under 1700-talets mitt. En snarlik klocka finns på Stockholms slott.

T.v. Karolinsk armlänstol tillskriven hovbildhuggaren Burchard Precht. Broderad klädsel med ätten von Celsings vapen. Värdering 75 000–100 000 kr. T.h. Ljushållare av Simon Pantaleon ramar in klockan- signerad Nils Berg. Bordspendylen värderas till 200 000–250 000 kr.

T.v. Karolinsk armlänstol tillskriven hovbildhuggaren Burchard Precht, 75 000–100 000 kr. T.h. Ljushållare av Simon Pantaleon ramar in klockan- signerad Nils Berg, 200 000–250 000 kr.

En rad regentporträtt finns också med på auktionen – pampiga målningar från 1600- och 1700-talen, förevigade av hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl, David von Krafft och Georg Engelhard Schröder.
Ett par veckor innan den klassiska kvaliteten, 9–12 juni, finns föremålen från Biby utställda på Stockholms Auktionsverks filial i Frihamnen. På Magasin 5 startar onlinebudgivningen kring den 20 maj.
– Svenska museer borde nu passa på att komplettera sina samlingar, anser Ulla-Karin Warberg.

NUVARANDE Fideikommisset Bibys samlingar
NÄSTA Vackra herrgården Ekered