Jakten är ett av våra äldsta konstmotiv och att avbildas som heroisk jägare har traditionellt varit populärt bland män med makt. Här väljer auktionsexperten Johan Nordén ut sina jaktfavoriter.

Jakten är ett av våra äldsta konstmotiv och att avbildas som heroisk jägare har traditionellt varit populärt bland män med makt. Här väljer auktionsexperten Johan Nordén ut sina jaktfavoriter.

Duktiga jägare har i alla tider uppnått en självklar status. Den som fällde villebråd och gav mat utmärkte sig. Det kan vi ana redan i grottmålningar och hällristningar. Genom historien återkommer bilder av kraft och dåd, där jägaren avbildas i ett heroiskt skimmer.
– Med överklassen fick jakten hög status och kunde locka till sig de förnämsta konstnärerna, berättar Johan Nordén. De blev dåtidens hovfotografer som hade till uppgift att skänka glans åt jakten och dokumentera dess ceremoniella händelser.

Claude Deruets (1588–1660) porträtt av hertiginnan Marie de Rohan-Montbazon  (1600–1679). Konstnären var fascinerad av  kvinnlig militarism och avbildade hertiginnan  på jakt med pilbåge.

Claude Deruets (1588–1660) porträtt av hertiginnan Marie de Rohan-Montbazon (1600–1679). Konstnären var fascinerad av kvinnlig militarism och avbildade hertiginnan på jakt med pilbåge.

I David Klöcker Ehrenstrahl fann Karl XI rätt man för uppgiften. Stormaktens despot behövde en konstnär värd hans rang och en ”hovfotograf” som kunde förstärka hans image. David Klöcker Ehrenstrahl var en mästare på barockens retorik och den visuella propagandans metoder, vilket förlänade honom en adelstitel 1674.
På uppdrag av kungen målade han en svit med tre stora jakttavlor. På en av dem ses en vettskrämd varg i en ojämn kamp mot tre kungliga hetshundar.
– Varghetsningar var ett uppskattat nöje vid hovet, inte bara för kungen själv utan även för hovets damer. Vargen sågs som ett ondskefullt rovdjur och ansågs förtjäna detta straff.
I slutet av 1800-talet blir Bruno Liljefors ett stort namn. Hans dramatiska skildringar av liv och död i naturen uppskattas av en köpstark borgarklass.

Varghetsning med tre av Carl XI:s hundar. Oljemålning av David Klöcker Ehrenstrahl 1674.

Varghetsning med tre av Carl XI:s hundar. Oljemålning av David Klöcker Ehrenstrahl 1674.

– Han skiljer sig från tidigare konstnärer. Han värderar inte utan målar ögonblicksbilder. Tidigare konstnärer målade in sin samtids värdering av djuret, det ondskefulla och farliga. Bruno Liljefors smyger sig på och målar det han ser, en objektiv betraktare. Den framväxande borgarklassen gav utrymme för konstnärer som Bruno Liljefors. De hade pengar och ett nyvaket intresse för naturen.
– Det var en köpstark klass. Dessutom hade de, till skillnad från godsen vilkas väggar var överfulla av släktporträtt från flera sekler, tomma väggar i sina eleganta och stora våningar i stan. De kunde investera i konsten av flera skäl, förklarar Johan Nordén.
Bruno Liljefors väcker lika stort intresse i dag och tavlorna betingar stora summor i kraft av hans namn.

Taxen Pehr med jaktbyte, Jean-Baptiste Oudry, 1740. Jean-Baptiste Oudry (1686–1755). Då greve Carl Gustaf Tessin for till Paris som svenskt sändebud beställde han av rokokons ledande djurmålare det mästerliga porträttet av sin kloka tax Pehr.

Taxen Pehr med jaktbyte, Jean-Baptiste Oudry, 1740. Jean-Baptiste Oudry (1686–1755). Då greve Carl Gustaf Tessin for till Paris som svenskt sändebud beställde han av rokokons ledande djurmålare det mästerliga porträttet av sin kloka tax Pehr.

– Bruno Liljefors har alltid ett högt värde. Även en dålig tavla av honom betingar ett högre värde än en bättre tavla av en mindre känd konstnär. Det är status att äga en Bruno Liljefors.
Johan Nordén ser att det även i dag finns ett starkt intresse för jaktmotiv i konsten.
– Det är främst stilleben som lockar köpare. Dessa underbara och dekorativa motiv finns det alltid spekulanter på och de gör sig alltid bra i matsalar eller hallar.
Det är främst de holländska mästarna från andra hälften av 1600-talet och de franska från andra hälften av 1700-talet som lockar köpare. Det krävs dock att tre kriterier uppfylls för att priserna ska nå riktigt höga höjder för ett stilleben.

Rävjakt (Triptyk), cirka 1880. Bruno Liljefors (1860–1939). Bruno Liljefors fascinerades av rävar. Den första lyckade rävjakten, som pågick till långt fram på kvällen, slutade med att han spårade räven under en enbuske.

Rävjakt (Triptyk), cirka 1880. Bruno Liljefors (1860–1939). Bruno Liljefors fascinerades av rävar. Den första lyckade rävjakten, som pågick till långt fram på kvällen, slutade med att han spårade räven under en enbuske.

– Rätt konstnär, hög kvalitet och att tavlan är i ett ypperligt skick. Kompositionen hänger samman med hur duktig konstnären är och skicket bestäms av hur många gånger tavlan krävt restaurering. Ett stilleben av Jean-Baptiste Chardin, en av de främsta franska konstnärerna under 1700-talet, kan gå för 20–30 miljoner. Men då krävs det att tavlan är mycket välbevarad.
Har man inte så mycket pengar så går det att göra fynd till ett betydligt lägre pris.

 

NUVARANDE Jakt i konsten
NÄSTA Festliga Göholm