Sfinxer, svärd och brinnande facklor – krigiska symboler värda en kejsare. Det tyckte Napoleon och lät skapa empiren som markerade makt och styrka.

Sfinxer, svärd och brinnande facklor – krigiska symboler värda en kejsare. Det tyckte åtminstone Napoleon och lät skapa empiren som markerade makt och styrka.

Den franska empiren skapades av Napoleon och hans arkitekter, överlevde hans kejsardöme, 1804–1815, och dominerade som stil (om än i lite andra former) den första hälften av 1800-talet.

Napoleons segrar bekräftades i tidens inredningskonst med bland annat egyptiska motiv.

Napoleons segrar bekräftades i tidens inredningskonst med bland annat egyptiska motiv.

– Empiren kan lite elakt sägas vara ett formspråk som fungerade som rekvisita åt en person ”som behövde det”, säger Ulla-Karin Warberg, chefsintendent på Stockholms Auktionsverk.
Napoleon omgav sig med krigiska symboler hämtade från den romerska antiken men också i form av sfinxer, palmer, svärd och brinnande facklor som skulle påminna om hans egyptiska fälttåg.
Napoleon Bonaparte (Napoleone som det stavades på italiens-ka före hans franska karriär) tillhörde en adlig men fattig släkt på Korsika. Han sågs trots sina maktframgångar som en uppkomling av de franska aristokraterna på militärskolan i Paris. Han började som ett revolutionens barn, blev något av ett militärt geni och slutade som envåldshärskare och kejsare över en stor del av Europa.

Svenska prakturnor från 1800-talets första hälft, tillverkade av porfyr. Stockholms auktionsverk.

Svenska prakturnor från 1800-talets första hälft, tillverkade av porfyr. Stockholms auktionsverk.

Napoleons segrar bekräftades också i tidens arkitektur i form av triumfbågar, grekiska tempelfasader och de egyptiska motiven i interiörerna. Empiren blev en sen fortsättning på nyklassicismen.
Tiden närmast efter den franska revolutionen var minst sagt kaotisk. Kappvändarna hade bråda tider, det gällde att satsa på rätt häst. De som inte gjorde det blev avrättade. En som överlevde och insåg vartåt vinden just då blåste var målaren Jacques Louis David. Han blev inte bara Napoleons hovmålare utan också kulturhistoriskt ansvarig för att bygga upp och inreda det som förstörts under revolutionen. Jacques Louis David anställde i sin tur arkitekterna Charles Percier och Pierre François Léonard Fontaine som tillsammans skapade den franska empiren. Det blev en påkostad krigisk, ”fältmässig” stil, åtminstone i salongerna, förbehållna männen. Draperingar med metervis av exklusivt siden på väggarna och gardinupphängningar i form av knippen av korslagda vapen är några exempel. Dyrast och mest epoktypiska var de brännförgyllda bronserna som fick stort symbolvärde i Napoleons kejsardöme, men också i övriga Europa och inte minst för Bernadottedynastin i Sverige. Inte för inte fick empiren smeknamnet ”en andra bronsålder”.
Empiren spred sig liksom Napoleons erövringar över Europa. Den svenska varianten, Karl Johanstilen, är uppkallad efter Napoleons före detta marskalk, Jean Baptiste Bernadotte, som var svensk kung 1818–1844 efter Karl XIII. Den svenska empiren brukar räknas från 1810 till 1830 och är enklare i sin stil än den franska. Karl Johanstilen är i sina former stiligt kraftfull men ibland också klumpigt tung.

Porträtt av friherrinnan Eva Sofia Reuterskiöld, målad av Fredrik Westin. Stockholms auktionsverk.

Porträtt av friherrinnan Eva Sofia Reuterskiöld, målad av Fredrik Westin. Stockholms auktionsverk.

Karott med lock, Adolf Zethelius, Stockholm 1832. Stockholms auktionsverk.

Karott med lock, Adolf Zethelius, Stockholm 1832. Stockholms auktionsverk.

Armlänstolar i mahogny med inläggningar av lönn. Stockholms auktionsverk.

Armlänstolar i mahogny med inläggningar av lönn. Stockholms auktionsverk.

NUVARANDE Lär känna empiren
NÄSTA Trompe l’œil