Stolar från Lindome har länge varit ett välkänt begrepp för alla som är intresserade av antika möbler. Bönderna i Lindome var mycket skickliga hantverkare.

Stolar från Lindome har länge varit ett välkänt begrepp
för alla som är intresserade av antika möbler.
Bönderna i Lindome var mycket skickliga hantverkare.

I Lindome socken och Stockholm fanns Sveriges två enda center för stoltillverkning under 1700-talet
och början av 1800-talet. I konsthistorikern Birgitta Martinius bok Stolar från Lindome (Ica Bokförlag/ Mölndals stadsmuseum) går hon till botten med ämnet.

– Jag har länge varit fascinerad av att bönderna i Lindome var sådana skickliga stolmakare och att deras alster såldes till de kräsna borgarna i Göteborg över ståndsgränserna, berättar Birgitta, som själv är född i Mölndals kommun där Lindome  ingår.

Armlänstolen, fotograferad på Kråks herrgård i Skara, har en rygg med ett kopplat spjälknippe. Stolen från Fredrik I:s tid är gjord efter brittisk förlaga.

Armlänstolen, fotograferad på Kråks herrgård i Skara, har en rygg med ett kopplat spjälknippe. Stolen från Fredrik I:s tid är gjord efter brittisk förlaga.

Att Lindome, 15 kilometer söder om Göteborg, började med högklassig produktion av sittmöbler har historiska orsaker. Göteborg hade på 1700-talet omfattande handelsförbindelser med Storbritannien och flera av stadens ledande familjer härstammade därifrån. Göteborgs borgarklass satt av hävd helst på sittmöbler från Storbritannien. Marknaden för inhemska stolar var dålig och det fanns inga stolmakare i Göteborg.

1731 införde Sverige ett förbud mot import av lyxartiklar, däribland stolar, för att hjälpa upp Sveriges ekonomi som var rejält undergrävd efter Karl XII:s alla krig. Plötsligt gick det knappt att få tag på några stolar i borgarklassens smak på västkusten. Snickarna i Göteborg arbetade med inredningssnickerier och hade inga kunskaper om stolar. Men bönderna i Lindome, som i alla tider tillverkat träprodukter som de sålt i Göteborg, hade inget emot att förvandla sig till stolmakare.

Senempirstol, gjord efter en engelsk modell.

Senempirstol, gjord efter en engelsk modell.

– Bönderna i Lindome anpassade sig ständigt efter kundernas smak. Det är därför en Lindomestol kan se ut nästan hur som helst, berättar Birgitta.

Den främsta framgångsfaktorn för Lindomebönderna var att de befann sig på rätt avstånd från Göteborg. De som bodde precis utanför staden var förbjudna att sälja hantverksprodukter till Göteborg. Men de som befann sig lite längre bort, exempelvis i Lindome, omfattades inte av förbudet.

– Lindome låg bra till av transportskäl. Det är inte längre till Göteborg än att bönderna kunde packa sina stolar på en hästkärra, sälja dem och åka tillbaka hem samma dag, förklarar Birgitta.

Gustaviansk armlänstol, så kallad skrattstol.

Gustaviansk armlänstol, så kallad skrattstol.

Lindomebönderna hade tillåtelse att stå på torget och sälja sina sittmöbler, men de fick inte ta upp beställningar och leverera direkt till kunderna. Men när böndernas stolar blev populära struntade de i förbudet. När en bonde kom till stan med en beställd last med stolar brukade han ställa sig på torget en stund för syns skull – sedan rullade han vidare till den verkliga kunden. Detta finns dokumenterat genom anmälningar till myndigheterna från göteborgska snickare.

Bönderna snickrade sina stolar efter framför allt brittiska förlagor. Om kunden ville ha särskilda dekorationer som akantusblad, humlekvistar,skrattreglar och pärlbårder så tillgodosågs den önskan. Hantverket gick ofta i arv från far till son.

– Marken var mager i Lindome och jordbruket var inte lysande. Genom att bli stolmakare på deltid kunde bönderna få mycket bättre ekonomi, även om de inte blev rika, berättar Birgitta.

Soffan med nollor, girlanger och medaljonger i ryggen är tillverkad omkring 1800.

Soffan med nollor, girlanger och medaljonger i ryggen är tillverkad omkring 1800.

I slutet av 1800-talet började billigare möbler massproduceras i Småland, men Lindome klarade sig länge tack vare sin inriktning på avancerat bildhuggeri. Vid andra världskriget hade smaken förändrats, allt färre var intresserade av dyrbara och dekorerade möbler och stoltillverkarna i Lindome fick slå igen.

– Jag hoppas att folk ska få upp ögonen för skönheten och variationsrikedomen hos stolarna från Lindome. Och så vill jag gärna bidra till att stolarna får sin rätta etikett. I dag använder man ofta begreppet västsvensk rokoko, när det egentligen innebär just Lindome.

NUVARANDE Stolar från Lindome
NÄSTA Danmarks vackraste barockslott