flygbild 5

Drömboende i Sörmland

Min beskrivning börjar denna gång med ord ur litteraturen:

”Ålspånga, ett frälse-säteri i Bettna socken af Oppunda härad och Nyköpings län, beläget vid sjön Långhalsen, 3 mil från Nyköping består av 2 mtl och de underlydande af ¾ mtl frälse och 2 ¼ skatte. säteriet utbyttes från kronan 1674 af häradshöfding Åke Wrång (eller Wräung), har derefter haft egare med namnen Ekbom (adlad Ekfelt), Vult, Rålamb, Tilas, Bennet, Ramström, grossh. Ljungberg 1825, samt egdes slutligen 1851 och 1865 af öfverste-löjtn. frih. C. F. Posse; godset var sistn. år taxeradt till 124,000 rds rmt. ”

trädgård 2011

Vackra, gamla ord om ett vackert anrikt säteri. Ett ståtligt gods. Mitt i Sörmland. I ett öppet landskap, med vy över åker och sjö. Intill den egna skogen. Fågel och vilt vid husknuten. Med möjlighet till avskildhet och frid, men ändå nära allt det man behöver i sin vardag.

vy från sal

Sinnligt. Smakfullt. Personligt. Tre ord som fångar Ålspånga i mina ögon, i min upplevelse. Vackra färger ute, vackra färger inne. Nuvarande ägare har med stor kunskap och känsla inrett byggnaderna, även stallet, till ett boende utöver det vanliga. Livskvalité. Drömboende. Påkostat, färgglatt, modigt.

svamp stilleben

Far in till Ålspånga genom allén, förbi hästarna i hagarna, stall och ridhus, ofta fyllt av välridande ryttare i den högre skolan. Livligt, härligt. Väl inne på den grusade gårdsplanen mellan byggnaderna omsveps du av den svenska falurödfärgen och välkomnas av den vackra, gulockra målade pardörren. Lägg märke till de vackra fodren. De varma färgerna följer sen med in i vindfång och hall.

mangaardsbyggnad 2011

Genomsyrar hela mangårdsbyggnaden. Njut den breda, vidsträckta vyn från terrassen. Ett rådjur springer över ängen till vänster. Ett sträck med änder lyfter i viken. Tranorna samlar sig för att flytta till sin vintervila. Missa inte siktlinjen mellan rummen i fil, hur de harmonierar genom färgsättning och inredning. Se historiska detaljer som kakelugnar, trappräcke och innerdörrar. Kom och upplev.

från sjon 2011

Lite termer som kuriosa:

Ett gods är en större lantegendom som har ett eget jordbruk. Om det beboddes av en adelsman under medeltiden och framåt kallades det för säteri. Säteri, sätesgård, ursprungligen en lantegendom ägd och bebodd av en frälseman och i kraft av adelns privilegier befriad från på jorden vilande allmänna skatter (säterifrihet). Säteriet ar ofta huvudgård i ett godskomplex av spridda frälsegårdar. Frälsejord inom frihetsmilen hade mer exklusiv befrielse från skatter till kronan än egendomar som låg längre bort. För hävdande av säterifriheten krävdes ståndsmässig byggnad på sätesgården.

vy från balkong

Historik

Ålspånga donerades av riddaren Sten Stensson till Vadstena kloster 1395. Här fanns det gott om ål redan under medeltiden, därav namnet Ålspånga. Det sägs att Ålspånga försåg Vadstena kloster med ål!.Efter reformationen övergick Ålspånga i Kronans ägo. Efter många ägarbyten brann Ålspånga ner 1733 och orsaken finns i ett protokoll där det står ”osotat av stark eldning”. Kapten Vult byggde den nya huvudbyggnaden. Till byggnaden hör också en vacker trädgård som anlades på 1750-talet av den dåvarande ägaren baron Hans Gustaf Rålamb.

hall

bibliotek 3

Trädgården kring mangårdsbyggnad och flyglar om ca 6 000 är parkliknande  med generösa plana gräsytor och äppelträd. Östra flygeln och Rättarbostaden har anlagda, prunkande trädgårdar, likaså Kuskbostaden. Med hjälp av pump är det möjligt att vattna trädgården med sjövatten.

 

bibliotek 4

staende2

Säteriet innehar mark om ca 250 ha fördelat på 80 ha åker, 150 ha skog och resterande i impediment samt vatten och inägomark. För Skogsbruksplan, be mäklaren. Jordbruket är idag utarrenderat till Eknäs gård vilken drivs i stiftelseform och sköts helt ekologiskt. Jakten tillfaller köparen, tilldelning av älg delas idag med närliggande Sjöviks säteri och är idag en vuxen och en kalv. Säljaren har låtit utför större grävarbete och sandning vid strandkanten och större dränerings- och dikningsarbeten kring gårdsmiljön.

sal

sal 2011

mot arbetsrum 2011

Isolerat, uppvärmt ridhus (20×65) med internationella dressyrmått och generöst med plats för besökare. Uppvärmt stall med 8 boxar. Spolspilta, tvättrum, wc och sadelkammare med öppen spis. Stallet har vattenburen golvvärme och inredning utöver det vanliga. Intill stallet finns en uteridbana samt tre sandpaddockar och 5 gräshagar, totalt flera hektar tillsammans.

stallet interior

stall:ridhus

box

Ålspånga säteri, Bettna ligger 13 mil från Stockholm, 4 mil från Nyköping 3,5 mil, 1,5 mil från Flen. Skavsta flygplats ligger 3 mil bort.

Namnet Bettna härrör sannolikt från ordet för bete och betesmark. Det ligger i en gammal odlingsbygd som bär talrika spår efter gångna tider. Kring Bettna finns inte mindre än 1 400 fornlämningar. Mest rör det sig om gravar, både från brons- och järnålder. Idag bor här 380 invånare. Bettna är en gammal handelsort. Trots sin litenhet har orten mycket att erbjuda när det gäller service. De flesta pendlar dock till närliggande orter för att tjäna sitt levebröd.

raadjur

Bland kringliggande herrgårdar märks främst Åkerö, beläget vid Yngaren ca 5 km väster om Bettna. Här har bland andra Carl Gustav Tessin huserat. I trädgården står moderträdet till en av våra populäraste äppelsorter.

allén

 

Kommentarer

Kommentera

Etiketter: