Görvälns Slott i Järfälla utanför Stockholm.

Görvälns Slott i Järfälla utanför Stockholm.

Görvälns Slott

Av redaktionen Foto Johan Eklund, Wolfgang Kleinschmidt
Görväln Slott i Järfälla utanför Stockholm ligger vackert vid en vik av Mälaren. Idag bedrivs här boutiquehotell- och restaurangverksamhet och miljön erbjuder en välbevarad gårdsanläggning med byggnader från fyra sekler.

Görväln omnämns för första gången 1478, då riddaren Nils Fadhersson bekräftar att han gjort ett markbyte med ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. När Gustav Vasa drog in kyrkans mark till staten hamnade också Görväln i kronans ägo.

En av salongerna på boutiquehotellet Görväln.

En av salongerna på boutiquehotellet Görväln.

År 1571 fick adelsmannen Antonius de Palma gården i gåva av kung Johan III, som tack för att sin ”välvilliga, hulda trotjänst”. Han flyttade gårdsbyggnaderna och anlade ett stuteri vid Henrikstorp, som ligger vid infarten till slottet.

Gyllene stunder på slottet.

Gyllene stunder på slottet.

Elsa Elisabeth Brahe ärver så småningom egendomen. I augusti 1659 ingår Elsa Elisabet ett avtal om att låta uppföra ”ett Steenhuss af Gottlands Steen, huggen”. Hon var då änka efter Axel Oxenstiernas son Erik, hade fem barn och dålig ekonomi, så det är inte förvånande att bygget avstannade redan 1661. Samma år gifte Elsa Elisabet om sig med kung Karl X Gustavs bror, hertig Adolf Johan. Det blir i praktiken Adolf Johan som övertar ansvaret för Görväln.

Uppdukade desserter på Görvälns Slott.

Uppdukade desserter på Görvälns Slott.

Man tror att ritningarna till huvudbyggnaden och flyglarna gjordes av Jean de la Valle, en av 1600-talets stora arkitekter. I portalen till huvudentrén finns årtalet 1673 inristat, men huvudbyggnaden och flyglarna blev inte klara förrän 1675. Ungefär tjugo år senare drabbades Görväln av en förödande brand och flyglarna kom sen att stå utan tak ända fram till 1750-talet.

Ett av rummen på Görväln.

Ett av rummen på Görväln.

Görväln förvärvades år 1900 av professor Mauritz Salin och övergick genom köp 1937 till generallöjtnanten Torsten Friis och hans maka Lotty, född Salin. År 1962 utrymdes huvudbyggnaden och familjen Friis inredde en vacker, trivsam och praktisk bostad i ena flygeln. Där hade tidigare inspektorn haft sin bostad ovanför kök och bagarstuga i källarvåningen. Här finns ännu dörrar med fasade beslag från 1600-talet, smidda av smeden på Tidö. 1963 såldes Görväln till Järfälla kommun.

Görväln är omtalat för din mat.

Görväln är omtalat för din mat.

Sparrishelgerna brukar vara populära på slottet.

Sparrishelgerna brukar vara populära på slottet.

Görväln är en ovanligt väl bevarad gårdsanläggning med många hus och ekonomibyggnader som stall, lagård, svinhus, finvagnslider och såg. Det är unikt för en stor gård så nära Stockholm! Paret Maria och Johan Eklund bedriver numera hotell och restaurang i de anrika byggnaderna och de har fått många utmärkelser för sitt fina arbete.

Kommentarer

Kommentera

Villa Strandskär byggdes runt 1896, då Sandhamn utvecklades till en exklusiv badort i skärgården. Huset har fått tillbaka sina originalfärger i gult och engelskt rött.

En plats för själen

Följ med till Villa Strandskär i Sandhamn, en genuin grosshandlarvilla med utsikt mot det öppna havet. Här bor Ebba Tillquist von Rosen, som vårdar släktens sommarhus med kärlek och känsla för historien. Kommentarer Kommentera

Mangårdsbyggnaden på Gunnerud är byggd i nyklassicistisk panelarkitektur 1829.

Gunnerud – i Frödings fotspår

På en sluttning vid Alsterälven i Värmland ligger Gunnerud, där Gustaf Fröding tillbringade sin barndoms somrar. Gården ägs i dag av Magnus och Kerstin Karlander, som rustat upp den gamla bruksmiljön med stor omsorg och känsla för historien. Kommentarer Kommentera

2CF050767

Njutbart lantliv på Hornsunds gård

För mer än ett kvarts sekel sedan lämnade Madeleine och Carl Gustaf Mörner storstaden för Hornsunds gård. Här lever de som landsbygdsbor med hjärtat där naturen och friheten finns. Res med Gods & Gårdar – upplev Skottland i höst Det kan vara svårt att motstå frestelser. När Madeleine kom till Hornsunds gård i mars 1985 […]

Hjuleberg_01

Danskt arv på Hjuleberg

På godset Hjuleberg är det danska släktskapet väl synligt i både konst och arkitektur.

Jordberga fick sitt barockinspirerade utseende 1906 med hjälp av den danske arkitekten Glaesel. Till höger: Idéerna är många, men till en början är det viktigast för Carl-Adam och Marie att sätta sig in i den nuvarande verksamheten.

Nya tider på Jordberga

Inte ännu, men snart. På Jordberga gods i Skåne ska Otto och Catherine von Arnold lämna över stafettpinnen till äldste sonen Carl-Adam med fru Marie – ett generationsskifte som präglas av såväl traditioner som nytänkande.       Kommentarer Kommentera