Som barn tyckte Per Ove att huset på höjden var spännande. Att han flera år senare skulle flytta han hit hade han aldrig vågat drömma om. Här är Lille Ulefos, norsk herrgård med gustavianska influenser.

Som barn tyckte Per Ove att huset på höjden var spännande. Att han flera år senare skulle flytta han hit med sin fru Anemone hade han aldrig vågat drömma om. Här är Lille Ulefos i Telemark, en norsk herrgård med gustavianska influenser.
NUVARANDE Norsk herrgård
NÄSTA Rokokopärla i urban miljö