S

ätuna säteri i Uppland är en slumrande skönhet. På grunden av ett raserat 1600-talsslott restes en rokokodröm, så småningom varsamt omstöpt i empire. Här har tiden stannat och fägringen består.

Johan Gabriel Borgenstierna håller koll på värmen i ”busen”, i en del av huset som kan vara kvar efter det tidigare slottet. Till höger: Även stentrappans takvalv kan vara från 1600-talsslottet. Mycket talar för att partier av de gamla murarna lämnades kvar i nybygget.

Ingalill Snitt

Johan Gabriel Borgenstierna håller koll på värmen i ”busen”, i en del av huset som kan vara kvar efter det tidigare slottet. Till höger: Även stentrappans takvalv kan vara från 1600-talsslottet. Mycket talar för att partier av de gamla murarna lämnades kvar i nybygget.

Rådjurstroféer pryder hallens väggar, fem av dem är så kallade guldhorn. Till höger: Möbler och föremål har länge stått orörda. Fotot föreställer Signe Lovén, född Fröding.

Ingalill Snitt

Rådjurstroféer pryder hallens väggar, fem av dem är så kallade guldhorn. Till höger: Möbler och föremål har länge stått orörda. Fotot föreställer Signe Lovén, född Fröding.

Den blå salongens fasta inredning är från 1800-talets början. Men den rikt ornamenterade kakelugnen med infälld spegel är troligen från 1860-talet. Väggfärgen och den fylliga blomsterbården i taklisten var typisk för empiren.

Ingalill Snitt

Den blå salongens fasta inredning är från 1800-talets början. Men den rikt ornamenterade kakelugnen med infälld spegel är troligen från 1860-talet. Väggfärgen och den fylliga blomsterbården i taklisten var typisk för empiren.

I den stora matsalen syns Hårlemans rundade hörn. De schablonmålade väggarna ramas in av pilastrar med ornament av målade lagerkransar. Till höger: En av kakelugnarna på övre våningen.

Ingalill Snitt

I den stora matsalen syns Hårlemans rundade hörn. De schablonmålade väggarna ramas in av pilastrar med ornament av målade lagerkransar. Till höger: En av kakelugnarna på övre våningen.

Förmaket med empiremöblemang och samtida porslin. Boktraven består av praktutgåvor av Fänrik Ståls sägner och andra diktverk.

Ingalill Snitt

Förmaket med empiremöblemang och samtida porslin. Boktraven består av praktutgåvor av Fänrik Ståls sägner och andra diktverk.

På övre våningen finns Johan Gabriels favoritrum, med sidenklädda Karl Johan-möbler och väggar prydda av släktporträtt. Sätuna anses vara en central byggnad i Hårlemans produktion. Den sammanfattar i hög grad 1730-talet, då grunden till den svenska rokokotraditionen läggs. Till höger: Vackra japanska figurer från 1800-talet pryder bordet i det gula rummet.

Ingalill Snitt

På övre våningen finns Johan Gabriels favoritrum, med sidenklädda Karl Johan-möbler och väggar prydda av släktporträtt. Sätuna anses vara en central byggnad i Hårlemans produktion. Den sammanfattar i hög grad 1730-talet, då grunden till den svenska rokokotraditionen läggs. Till höger: Vackra japanska figurer från 1800-talet pryder bordet i det gula rummet.

NUVARANDE Sätuna – en stilpärla på slätten
NÄSTA Kulturarvsmedalj till Dellert