En historisk skatt hindrades från att helt och hållet skingras när Sörmlands museum agerade budgivare under Stockholms Auktionsverks auktion av föremål från Biby Fideikommiss i Södermanland.

En historisk skatt hindrades från att helt och hållet skingras i och med att Sörmlands museum agerade budgivare under Stockholms Auktionsverks auktion av föremål från Biby Fideikommiss i Södermanland. Länsmuseet köpte i synnerhet en samling kläder från 1700-1960-tal, men även några tavlor och möbler.

Kläderna har mycket att berätta. 1700-talsklänningens utseende med hårt snörd midja säger en hel del om dåtida kroppsideal och könsroller. Herrstrumporna från samma tid berättar om ett manligt ideal där välformade vader ansågs som mycket sexiga. Det var till och med relativt vanligt att bära lösvader för att förstärka effekten.

På lördag, 22 november, öppnar Eskilstuna stadsmuseum en utställning av länsmuseets samtliga inköp från auktionen. Utställningen Ur gård & garderob invigs klockan 14.00 av länsmuseichef Karin Lindvall och invigningstal av Anna Maria von Celsing.

Läs mer här: http://www.sormlandsmuseum.se/Sormlandsmuseum/Aktiviteter/Kalender/Ur-gard–garderob–foremal-fran-Biby-fideikommiss/

Två klänningar, den vänstra från 1700-talet och den högra en cocktailklänning från tidigt 1900-tal, båda från Biby Fideikommiss. Foto Stockholms Auktionsverk.

Två klänningar, den vänstra från 1700-talet och den högra en cocktailklänning från tidigt 1900-tal, båda från Biby Fideikommiss. Foto Stockholms Auktionsverk.

En samling parasoller från Biby Fideikommiss. Foto Stockholms Auktionsverk.

En samling parasoller från Biby Fideikommiss. Foto Stockholms Auktionsverk.