Wetterling Gallery i Stockholm visar utställningen Jan Fabre, Tribute to Hieronymus Bosch in Congo (2011-2013). Missa inte filmen om skapandet av Heaven of Delight som samtidigt visas i galleriet.

På Wetterling Gallery i Kungsträdgården i Stockholm visas just nu utställningen Jan Fabre, Tribute to Hieronymus Bosch in Congo (2011-2013) med cirka 15 verk av konstnären. Missa inte filmen om skapandet av Heaven of Delight som samtidigt visas i galleriet.

Belgiens tidigare drottning Paola tog 2002 initiativ till ett projekt att föra in samtidskonst i det Kungliga slottet i Bryssel. Jan Fabre var en av fyra konstnärer som valdes ut att göra ett platsspecifikt verk och hans Heaven of Delight kom att förändra spegelsalen fullständigt.

Heaven of Delight är ett platsspecifikt verk i spegelsalen i Kungliga slottet i Bryssel.

Heaven of Delight är ett platsspecifikt verk i spegelsalen i Kungliga slottet i Bryssel.

Verket består av skalen från 1,4 miljoner skalbaggar som använts för att klä in fälten i taket och en av kristallkronorna. Det krävdes 29 assistenter under tre månader för att färdigställa installationen som kom att kritiseras från flera håll. Somliga tyckte att det var för dekorativt för att kallas konst medan andra tyckte att det var obehagligt med alla skalbaggar. Jan Fabres konst handlar till stor del om begreppet skuld, och i synnerhet den etiska och moraliska skuld som Belgien haft gentemot den forna kolonin Kongo.

Läs mer här om Jan Fabre på Wetterling Gallery.

Skalen från 1,4 miljoner thailändska juvelskalbaggar (Sternocera acquisignata) användes för att skapa konstverket.

Skalen från 1,4 miljoner thailändska juvelskalbaggar (Sternocera acquisignata) användes för att skapa konstverket.

Se belgiske inredarens art déco-inspirerade svenska hem.

På väg till Belgien? Missa inte Floralia Brussels i slottet Groot-Bijgarden, läs mer.

Se Drottning Elizabeth II:s samling av trädgårdskonst här.

Smyckeskonstnären som bor på ett slott, se här.