På Ateneum i Helsingfors pågår en stor utställning om Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright.

Bröderna von Wright växte upp under 1800-talets första hälft på gården Hovi nära staden Kuopio, i Norra Savolax i Östra Finland.

Foto: Foto Finlands Nationalgalleri/Hannu Aaltonen

”Blommor och fåglar i ett hörn av trädgården” (1853-1854), av Ferdinand von Wright

De är kända för sina landskap, fågelmålningar, porträtt och vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den aktuella storutställningen fångar deras kärlek till naturen, visar på deras mångsidighet och kopplar deras verk till samtida konstnärer.

Pågår till 25 februari 2018. www.ateneum.fi