På Ateneum i Helsingfors pågår en stor utställning om Magnus, Wilhelm och Ferdinand von Wright.

Bröderna von Wright växte upp under 1800-talets första hälft på gården Hovi nära staden Kuopio, i Norra Savolax i Östra Finland.

Foto: Foto Finlands Nationalgalleri/Hannu Aaltonen

”Blommor och fåglar i ett hörn av trädgården” (1853-1854), av Ferdinand von Wright

De är kända för sina landskap, fågelmålningar, porträtt och vetenskapliga djur- och växtillustrationer. Den aktuella storutställningen fångar deras kärlek till naturen, visar på deras mångsidighet och kopplar deras verk till samtida konstnärer.

Pågår till 25 februari 2018. www.ateneum.fi

NUVARANDE Naturmästarna bröderna von Wright i storutställning
NÄSTA Ny utställning om sjöfärd med flärd