Sofiero slott och slottsträdgård bygger en idéträdgård på kungliga Solliden på Öland i sommar. Det blir en trädgård inspirerad av nyfikenhet och kungliga arv.

Sofiero slott och slottsträdgård bygger en idéträdgård på kungliga Solliden på Öland i sommar. Det blir en trädgård inspirerad av nyfikenhet och kungliga arv.

I sommar kommer även Sollidens besökare att få uppleva en liten bit av Sofiero slott och slottsträdgård. Det tidigare kungliga sommarslottet har blivit inbjudet att anlägga en idéträdgård på temat ”kunglig trädgård” på Solliden. Idéträdgården kommer att finnas till beskådan på Gustav V gamla krocketplan mellan 3 juli-2 augusti.

Exakt hur trädgården på Solliden kommer att se ut är ännu ej klart. Men ett är säkert, den starka kungliga kopplingen mellan Sofiero och Solliden kommer att lyftas i trädgården.
– Gustav V tillbringade ju sin barndoms somrar på det då alldeles nyanlagda Sofiero och lät så småningom tillsammans med sin gemål drottning Victoria, uppföra Solliden som sitt eget sommarslott. Vårt bidrag till Solliden kommer att återspegla Sofieros kungliga arv och besökarna får en försmak av vårt 150-årsjubileum som går av stapeln 2016. Det blir en idéträdgård präglad av samma nyfikenhet som Sofieros kungliga upphovsmän en gång hade, säger Annika Malmgren, platschef på Sofiero slott och slottsträdgård.