Medaljer är stor konst i litet format. Men vem var medaljkonstens Michelangelo och hur långt tillbaka i tiden sträcker sig detta pampiga konsthantverk?

Medaljer är stor konst i litet format. Men vem var medaljkonstens Michelangelo och hur långt tillbaka i tiden sträcker sig detta pampiga konsthantverk?

Medaljen är ett stycke skulptur och gravyrkonst i ett och samma föremål. Medaljer har kallast för minnes- och skådepenningar i äldre skrifter men de små konstobjekten, lagom stora att greppa i handen, är inga betalningsmedel. Medaljers främsta ändamål är att bli betraktade och beundrade. Att greppa medaljkonstens historia och redogöra för de viktigaste konstnärerna är som att försöka fånga ett rejält stycke skulptur-, arkitektur- eller gravyrhistoria. Enbart i Sverige har det funnits ett hundratal medaljkonstnärer.

En bra start kan vara ett besök på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm – statens museum för mynt- och penninghistoria som förvarar en imponerande medaljsamling.
Mynthistoria har sina rötter i antiken, år 600 före Kristus, medan medaljkonsten uppstod betydligt senare. Först under senmedeltid och ungrenässans tillverkades medaljer. Medaljer förknippas med kungar, krig, prestation och ära. Under flera sekler fungerade medaljer som propaganda, som reklam för kungen och nationen.

Mynthandlare Ulf Nordlind håller upp ett medaljporträtt av Gustav VI Adolf och  Gustav Vasa, det senare  utfört av Carl Milles.

T.h. Mynthandlare Ulf Nordlind håller upp ett medaljporträtt av Gustav VI Adolf och Gustav Vasa, det senare utfört av Carl Milles. T.v. Fyra medaljer med svenska kung Karl XI och Gustav III.

Italien, Frankrike och Tyskland är de länder i Europa som har varit mest aktiva inom medaljkonsten men även Sverige var en dominerande aktör.
Medaljers framsida kallas åtsida och pryds ofta av ett porträtt och en inskrift som talar om vem personen i profil är, på frånsidan finns symboler som förstärker den avbildades identitet och ställning. Heraldik, vapensköldar, gudar, gudinnor och krigs­ögonblick är motiv som användes för att glorifiera monarker och furstar.

Sveriges första medalj gjöts till Gustav Vasas begravning 1560 av den flamländske skulptören Willem Boy. Det var sonen Erik XIV som tog medaljkonsten till Sverige.
De tidiga medaljerna var gjutna men den allra första som gjordes i Padua i Italien på 1390-talet var präglad. Annars var det på 1620-talet som medaljer präglades och upplagorna blev större och samlandet startade.

Den franske kungen Ludvig XIV var angelägen om att presentera sig via medaljkonsten. I Sverige var Gustav II Adolf en flitig beställare av medaljer. Barockkonstnären Sebastian Dadler har framställt flera medaljer som hyllar protestanternas hjälte som stred under trettioåriga kriget. Kung Gustav III lät prägla många medaljer för att hylla sina reformer och statsbeslut.

T.v. Megasamlaren greve Carl Gustaf Tessin (1695–1770) med sin samling av Hedlingermedaljer. T.h. Plansch som visar Carl Gustav Heraeus verk gjorda för kejsarhovet i Wien 1828.

T.v. Megasamlaren greve Carl Gustaf Tessin (1695–1770) med sin samling av Hedlingermedaljer. T.h. Plansch som visar Carl Gustav Heraeus verk gjorda för kejsarhovet i Wien 1828.

– Medaljer är som opera i förhållande till enklare musik, säger myntexpert Birger Strandberg på Strandbergs mynthandel i centrala Stockholm som säljer aktiebrev, gamla mynt och några medaljer.
Birger vill inte kalla sig medaljexpert men hyser stor beundran för konsthantverket och hänvisar genast till mynthandlare Ulf Nordlind som driver mynt- och medaljhandel på Östermalm i Stockholm. Ulf började samla mynt redan vid 8 års ålder.

– Min äldre bror samlade på mynt, jag blev inspirerad och med tiden har det blivit me­daljer.
Ulf har tillsammans med den förre chefen på Myntkabinettet Lars O Lagerqvist sammanställt medaljsamlingen på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
– Vår förste medaljkonstnär Willem Boy var lika skicklig som Giovanni Lorenzo Bernini, han arbetade som en skulptör och modellerade fram ansikten med stor känsla.

Vid den senaste kvalitetsauktionen hos Bukowskis skrev Ulf katalogtexterna till medaljsamlingen som bjöds ut till försäljning. Den innehöll magnifika verk av Johann Carl Hedlinger – schweizaren som trivdes i Sverige och rankas som en av de största bland medaljkonstnärer. 1745 fick Hedlinger titeln kunglig hovintendent och blev ledamot av Vetenskapsakademien.
– Hedlinger var medaljkonstens Michel­angelo, han ansågs vara den främste i hela Europa på sin tid. Han lyfte svensk medaljkonst till nya nivåer, säger Ulf.

T.v. Selma Lagerlöf mottog Nobelpriset i litteratur 1909 och blev därmed den första kvinna som tilldelades priset. Hyllningsmedaljen 1940 av Tore Strindberg. T.h. Sångerskan Jenny Lind är den kulturperson som hedrats med flest medaljer.

T.v. Selma Lagerlöf mottog Nobelpriset i litteratur 1909. Hyllningsmedaljen 1940 av Tore Strindberg. T.h. Sångerskan Jenny Lind är den kulturperson som hedrats med flest medaljer.

Ända från Hedlingers tid fram till 2002 var Myntverket ägt av staten på olika sätt och en elev efterträdde alltid mästaren och skolades in. På så vis påverkades lärling av lärare och den klassiska utformningen har präglat medaljernas utseende genom århundraden. Varje epoks mest framstående gravörer anlitades vid utformningen av medaljer.
Under 1800-talet anlitades gravörfamiljen Lundgren. Dottern Lea, som gifte sig Ahlborn, var en skicklig me­daljkonstnär och fick tjänsten kunglig gravör och valdes in som ledamot av Konstakademin 1855.

Under 1800-talets tredje kvartal infördes reduktionsmaskinen.
– Tack vare effektiv utrustning förkortades arbetstiden och Lea hann skapa närmare femhundra medaljarbeten, berättar Ulf.

T.v. Förra seklets stora författare förevigade på bronsmedaljer :  Selma Lagerlöf,  August Strindberg och Evert Taube. T.h. Nobelprisets medalj  är en av 1900-talets mest prestigefyllda.

T.v. Förra seklets stora författare förevigade på bronsmedaljer : Selma Lagerlöf, August Strindberg och Evert Taube. T.h. Nobelprisets medalj är en av 1900-talets mest prestigefyllda.

På 1900-talet exploderade formligen medaljkonsten, företag ville ha minnesutmärkelser och företaget Sporrong AB tog ett stort ansvar för medaljkonstens utveckling då de knöt konstnärer till sig. Motiven fick ett friare uttryck.
Kronan på verket i modern tid är Nobelmedaljen i guld som varje år delas ut av Sveriges kung. Nobelpriset har sedan 1901 överräcks till framstående forskare och författare på årsdagen av Alfred Nobels (1833–1896) bortgång den 10 december.

– Erik Lindbergs fina porträtt av Alfred Nobel som ödmjukt riktar blicken lite uppåt är den bästa tänkbara tolkning en konstnär kunde ha gjort av honom, anser Ulf.