Sommarens slottsauktion kommer att få antikentusiaster att vallfärda till nordvästra Skåne. Strax efter antikmässan i Helsingborg säljs nämligen föremålen från Rosendals slott.

Sommarens slottsauktion kommer att få antikentusiaster att vallfärda till nordvästra Skåne. Strax efter antikmässan i Helsingborg säljs nämligen föremålen från Rosendals slott.

Rosendals slott ligger i Skåne en mil nordost om Helsingborg. Slottet, som är omgivet av en vallgrav och en lummig park, är sedan snart ett decennium klassat som byggnadsminne. I åtta generationer har familjen Bennet bott på Rosendal som betraktas som ett av Sveriges bäst bevarade renässansslott. I sommar ska flera av slottsföremålen säljas.

– Att få hålla en sådan här auktion är den största fjädern i min hatt, säger Joakim Bengtsson, VD för och ägare av Helsingborgs Auktionsverk, som har fått i uppdrag att auktionera ut inventarierna.

Handknutna mattor och historiska dokument

T.v. Handknutna mattor finns på Rosendal. I taket en Maria Theresia-krona, sent 1800-tal. T.h. Bok från Nürnberg med drygt 65 kopparstick värderas till mellan 20 000 och 25 000 kr.

Joakim har följt flera slottsförsäljningar under senare tid. Arv genom fideikommiss har upphört och det kostar att driva ett slott.
– Auktionen speglar tidsandan och dagens villkor, säger han. Det är fantastiskt att få genomföra en slottsförsäljning  fast på samma gång känner jag sorg över att sakerna skingras.

Flera av föremålen har funnits på slottet i närmare fyra hundra år.
– Små brudskor med nedtecknade årtal och datum fanns kvar på vinden liksom flera handskrivna kungliga brev, berättar Joakim.

Fransk empirsoffa i  mahogny med förgyllda svanar, obetydligt slitage. Värdering 15 000–20 000 kr.

Fransk empirsoffa i mahogny med förgyllda svanar, obetydligt slitage. Värdering 15 000–20 000 kr.

Högklassiga möbler finns med på auktionen liksom målningar med dramatisk proveniens.
– I porträttet av Karl XII finns en infattad kula, säger Joakim.  Den kommer från en av kungens generaler som blev skjuten och sårad i strid.

evangelisk bönbok samt oljemålning av Pehr Hilleström

T.v. Tolv andliga betraktelser tryckt i Nürnberg 1658 är en evangelisk bönbok. Värdering 8 000 kr. T.h. Oljemålning av Pehr Hilleström (1732–1816) värderas till 150 000–175 000 kr.

Porträtt av förste  ägaren till Rosendal, Anders Stenssen Bille samt Wilhelm Rutger Bennet

Anders Steensen Bille, grundaren av säteriet Rosendal, tillhörde den danska adeln men var bosatt i Skåne. 1615 påbörjade han byggnationen av Rosendal. Än i dag har slottet kvar sin karaktär från Billes tid och vissa hävdar att den första ägarens ande också lever vidare och spökar i Rosendals salar och salonger. Anders Billes trolovade, Anne Ottesdatter Rosenkrantz, avled strax innan bröllopet och händelsen påstods prägla Billes temperament. Han ska efter denna händelse ha blivit hård och rastlös. Han gav slottet dess namn som en minneshyllning till den blivande bruden. Anders Bille hade några kärleksrelationer men förblev ogift och fick aldrig några arvsberättigade barn. När han avled 1633 övergick Rosendal till brodern Claus Steensen Bille. Slottet förskonades från kriget som härjade i Skåne 1678, kanske tack vare vallgraven och vattensamlingar i trakten.

Rokokobyrå med skiva av kolmårdsmarmor och nordtysk ljuskrona från 1700-talets slut

T.v. Signerad rokokobyrå av Lorentz Nordin (1708-1786), snickarmästare i Stockholm, 80 000–100 000 kr. T.h. Nordtysk ljuskrona från 1700-talets slut värderas till 60 000–80 000 kr.

Ett mycket intressant objekt på auktionen är Billes praktsäng där gaveln har ett motiv föreställande Adam och Eva. Dekorationen är skuren av bildhuggare Statius Otto från Lüneburg vid 1600-talets början.
– Var sängen obäddad på morgonen sades det att Anders Bille hade spökat under natten, berättar Joakim.

Ryska bronsappliquer

Paret ryska bronsappliquer från empiren värderas till 10 000 kr.

Oljemålning, ett porträtt av Magdalena Eleonora Bennet samt bordsur, båda från 1700-talet .

T.v. Oljemålning från 1700-talet, ett porträtt av Magdalena Eleonora Bennet, gift Horn, som värderas till 10 000 kr. T.h. Bordsur från 1700-talet värderas till 50 000–60 000 kr.

Under 1750-talet skedde en del exteriöra förändringar av slottet och den östra flygeln med hörntorn tillkom. Ägaren var då Jacob Wilhelm Bennet och han moderniserade även jordbruket, anlade nya vägar och lät plantera alléer.
På en inskriftstavla över entrén till huvudbyggnaden står ”Detta hus upbygt af Anders Bille 1615 Förnyat af Jacob Wilhelm Bennet, blifve lyckans, ärans, dygdens och Bennets boning i evärdeliga tider”.

– Det är ett väldigt trivsamt slott, inte för stort, säger Joakim. Ett riktigt mysigt slottshem fyllt med vackra föremål och möbler. Den 9 augusti är auktionen.