Kontakt

Har du frågor om din prenumeration?
Gå till Gods & Gårdars kundservice.

Vill du komma i kontakt med redaktionen? Maila dina frågor eller synpunkter här: red@godsochgardar.se

Redaktionens postadress är:
Gods & Gårdar
105 44 Stockholm

Budadressen är:
Gods & Gårdar
Lokstallsgatan 9,
113 21 Stockholm

Här klickar du för att bli medlem i vår läsarpanel!

Medarbetare

Erika Funke, chefredaktör:                     erika.funke@godsochgardar.se

Helena Bergenhamn, redaktionschef: helena.bergenhamn@godsochgardar.se

Jonas Dahl, Art Director:                          jonas.dahl@godsochgardar.se

Dataskydd

Vill du komma i kontakt med vårt dataskyddsombud? Maila till: Pontus Kindblad, dataskyddsombud
dataskyddsombud@mag.bonnier.se

Mer information angående dataskydd hittar du här