Kronprinsessan Victoria och prins Daniel bor på Haga slott med lilla prinsessan Estelle. Innan de flyttade in gjordes en stor renovering. Kika in i slottet och ta del av kunskapen kring renoveringen av de vackra golven.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel bor på Haga slott med lilla Estelle. Innan de flyttade in gjordes en stor renovering. Kika in i slottet och ta del av kunskapen kring renoveringen av de vackra golven.

Prinsessan Estelle är i gott sällskap – trampet av små barnafötter har ekgolven i Haga slott fått känna av i högsta grad under årens lopp. Nu har Hårlemansparketterna med varsam hand genomgått en omfattande renovering. Expertisen som deltagit i arbetet delar med sig av sina bästa råd om hur man bäst bevarar sina antika parkettgolv.
Naturskönt beläget vid Brunnsviken i den kungliga huvudstaden tronar Haga slott, som numera bebos av vårt kronprinsesspar och lilla dottern prinsessan Estelle, 1,5 år.
Slottet, som byggdes under 1800-talets första år, kallades för Barnens Palais av Gustav IV Adolf. Han ville ge sina barn en ståndsmässig bostad när familjen växte och Gustav III:s paviljong blivit för liten.
Därefter har ljudet av barntramp förekommit flitigt i slottets salar, inte minst från kung Carl XVI Gustaf och hans systrar, ”Hagasessorna”, som alla tillbringade sin barndom där. Det är inte undra på att golven så småningom behövde en genomgående översyn och restaurering.
Då renoveringen av parkettgolven väl inleddes i mars 2011 var behovet stort, berättar slottsarkitekten Jan-Erik Ellfolk som gett råd och dokumenterat arbetet.
– Golven var rätt slitna, med många tillfälliga lagningar gjorda under årens lopp. I matsalen och biblioteket var man tvungen att lyfta ur hela golven och skicka dem till verkstaden för reparation. I de andra rummen kunde vi till största delen reparera på plats, berättar Jan-Erik Ellfolk.

Eldstaden i Stora salongen bär ätterna Bernadottes och Sachsen-Coburg-Gothas vapen.

Eldstaden i Stora salongen bär ätterna Bernadottes och Sachsen-Coburg-Gothas vapen.

Hagaslottet har fem paradrum i fil som vetter mot Brunnsviken och i fyra av rummen finns arkitekten Carl Hårlemans golv kvar med sina vackra rutmönster. Dessa golv är från 1740-talet och låg ursprungligen på Fredrikshovs slott, men flyttades när Haga slott byggdes. Carl Hårleman, som även var en av arkitekterna bakom Stockholms slott, hade tagit intryck av franska 1600-talsgolv när han formgav denna ekparkett.
Hantverkarna som utförde arbetet på Haga 2011 har även deltagit i renoveringen av parkettgolven i Stockholms slott, också de från samma tidsepok. Arbetslaget kunde därför dra värdefull nytta av tidigare lärdomar och erfarenheter.
– Det är ett fantastiskt fint förtroende vi har fått. Det är komplext att arbeta i så pass känsliga miljöer, med väggbonader och allt annat värdefullt som finns runtomkring. Men vid det här laget har vi stor erfarenhet, berättar finsnickaren Joakim Lennartsson som förestår J Lennartssons snickeri.

Detalj från matsalen på Daniel och Victorias Haga Slott.

Detalj från matsalen på Daniel och Victorias Haga Slott.

Under arbetets demonterades de så kallade golvtavlorna. Allting dokumenterades minutiöst, i vad som kan beskrivas som ett gigantiskt pussel.
Att restaurera en golvtavla på 1 x 1 meter tar omkring tio arbetstimmar i anspråk, bedömer Joakim Lennartsson. Det gäller att inte vänta för länge med att åtgärda sitt golv och det gör honom ont att bevittna den vanskötsel som många golv kan utsättas för.
– Mitt absolut viktigaste råd är att inte slipa golvet. Försök hellre åtgärda lokalt om det går. Man försöker så långt som möjligt göra renoveringen av golven underifrån. Jag har sett alla möjliga skräckexempel som att man sprutat in fogskum och gips inunder golvet, säger Joakim Lennartssonn.
Han betonar att man aldrig får ”stänga” golvet genom att limma ihop golvtavlorna eller limma dem mot underlaget. Sådant omöjliggör nämligen framtida reparation av golven, förklarar Joakim Lennartsson.
Patina hör de gamla golven till och vid en restaurering ska man försöka bevara golv­ytans ursprungliga utseende och karaktär. Hantverkarna som anlitas måste ha goda referenser av just arbete med antika parkettgolv. Dessutom är det noga med vilken typ av efterbehandling som väljs, påpekar konservatorn
Eva Skog Berg som utfört en del av ytbehandlingen av golven på Haga slott. Har man äldre inoljade golv ska man fortsätta med den behandlingen, även om det inte ger samma högblanka glans och lyster som ett bonvaxat golv.
Det är viktigt att man fortsätter med samma golvbehandling som golven haft tidigare, annars kan man förstöra dem. Om man inte vet vad som använts kan man vända sig till en golvfirma som kan trägolv, säger Eva Skog Berg.
Haga slott ägs och förvaltas av Statens fastighetsverk som har haft det övergripande ansvaret för renoveringsarbetet. Kvalitetsansvariga Catharina Nordenstedt påpekar att utgångspunkten har varit att renovera så varsamt som möjligt.
– Vi har varit helt överens med hovet om att det viktiga är att det syns att det är ett slott som har levt länge. Skavanker och märken finns därför kvar i golven. Ett helt nytt golv skulle ge ett dött intryck. Förr betraktades golv enbart som en slityta. I dag ser vi lyckligtvis golven i äldre miljöer som värda att bevara.

NUVARANDE Hemma hos Victoria och Daniel
NÄSTA Estelle har namnsdag!