Kjerstin Häggbom Dellert har fått Kungliga Patriotiska Sällskapets kulturarvsmedalj för sitt outtröttliga arbete med Confidencen, Ulriksdals slottsteater.

Gods & Gårdar gratulerade till den fina utmärkelsen och passade på att ställa fem frågor till Kjerstin:

Med vilka känslor tar du emot medaljen?

– Det är alltid fint att bli uppmärksammad. Det här är ett arbete jag ägnat mig åt i 40 år och att få Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj är ett slags erkännande och en ära. Det är naturligtvis mycket trevligt.

Foto: Foto August Dellert

Kjerstin Häggbom Dellert vid förärandet.

Hur kommer det sig att du lyckades väcka Confidencen, Ulriksdals slottsteater, när andra före dig hade misslyckats?

– Det är omöjligt att svara på. Det var nog så att det låg i tiden, och att någon med entusiasmen som krävs kom. Man måste uppskatta arbetet. Och jag tyckte att det var fantastiskt roligt.

Av alla minnen du samlat genom åren, vad sticker ut?

– Jag lever i nuet och tänker inte så mycket tillbaka. Det roliga är att Confidencen har blivit så uppmärksammad.
Det är viktigt att kulturarvet finns kvar, att det lever och inte bara hör till det förgångna. Det var av en händelse som prinsessan Christina visade mig teatern, och det var ett lyckosamt möte mellan två personer som ville göra något med teatern.

Kungliga patriotiska sällskapets kulturarvsmedalj.

Hur ser du själv på din gärning, vad ligger bakom framgången?

– Åh det kan inte jag svara på, det får andra göra. Jag har inte fått så många utmärkelser eller någon titel eller stora erkännanden så detta betyder mycket. Jag ser medaljen nu, där den står på en byrå med grejer från 1700-talet. Jag ska sätta upp tavlan med diplomet på väggen intill.

Hur ser tillvaron ut annars?

– Jag arbetar fortfarande och kommer aldrig att sluta,
jul- och nyårskonserter har tagit sin tid, jag lägger min näsa i allting, haha!

Foto: Foto Confidencen

Tidlös skönhet i Confidencens Gröna förmak.

Bakgrund – Slottsteatern väcktes till liv.

I Ulriksdals slottspark i Solna skapades år 1753 en rokokoteater på order av drottning Lovisa Ulrika. Efter Gustav III:s död föll teatern i glömska. Inte förrän under 1900-talets första hälft gjordes försök att få i gång teaterverksamhet i det vackra, men förbisedda, huset igen.

Först efter 1976 tog en framgångsrik verksamhet fart. Då hade prinsessan Christina visat operasångerskan Kjerstin Häggbom Dellert den slumrande rokokoskönheten och hon tog sig an teatern.

Nu har Kjerstin Häggbom Dellert förärats Kungliga Patriotiska Sällskapets kulturarvsmedalj. Hon får medaljen för att hon ”med stort
engagemang och decenniers skickligt arbete har väckt liv i Sveriges äldsta rokokoteater Confidencen och etablerat denna som en
levande teaterscen i vår egen tid”.