Omgärdad av storstadens trafikådror vilar en skärva 1700-tal på kullen i Älvsjö. I nära 200 år var detta, då natursköna, gods sätesgård för familjen Lagerbjelke.
Ett av gårdens vackra dörröverstycken har återskapats under Stockholms stads restaureringsarbete. Till höger: Många av Älvsjö gårds vackra kakelugnar är från 1700-talet, men installerades på 1800-talet och kom från rivningshus.

Ett av gårdens vackra dörröverstycken har återskapats under Stockholms stads restaureringsarbete. Till höger: Många av Älvsjö gårds vackra kakelugnar är från 1700-talet, men installerades på 1800-talet och kom från rivningshus.

1775 övertogs säteriet av friherre Axel Lagerbielke, här porträtterad med svärdsorden, serafimerorden och karmosinröd riksrådsdräkt. Till höger: Kakelugnens dubbla uppsättningar av luckor skvallrar om dess funktionalitet. Kakelugnarna användes nämligen till varmhållning av mat.

1775 övertogs säteriet av friherre Axel Lagerbielke, här porträtterad med svärdsorden, serafimerorden och karmosinröd riksrådsdräkt. Till höger: Kakelugnens dubbla uppsättningar av luckor skvallrar om dess funktionalitet. Kakelugnarna användes nämligen till varmhållning av mat.

Ett ”E” graverat på silverservisens skaft, förr stavades nämligen gårdens namn Elfsiö. Till höger: Porträtt av två okända kvinnor lämnades kvar när Lagerbjelkes lämnade Älvsjö, de är troligen släktingar till familjen.
I spegeln skymtar porträttet av greve Gustaf, kallad Gösta, Lagerbjelke, en av gårdens många fideikommissarier. Till höger: På övre plan pryds krönen på dörrarna i den stora salen av varsitt dekorativt ornament, föreställande vackra blomsterarrangemang med frukt och bär i korg som står på en piedestal, inramad av en förgylld pärllist. Originalen finns bevarade på Stockholms stadsmuseum.

I spegeln skymtar porträttet av greve Gustaf, kallad Gösta, Lagerbjelke, en av gårdens många fideikommissarier. Till höger: På övre plan pryds krönen på dörrarna i den stora salen av varsitt dekorativt ornament, föreställande vackra blomsterarrangemang med frukt och bär i korg som står på en piedestal, inramad av en förgylld pärllist. Originalen finns bevarade på Stockholms stadsmuseum.

Tack till Ostindiska kompaniet, Östermalms antikmarknad och Stockholmsmässan.