Granne med Sundborn i Dalarna ligger en högborgerlig sekelskiftesbostad med mer än 40 000 spännande inventarier. Det är dags att upptäcka Stora Hyttnäs!

Säg Sundborn i Dalarna och de flesta tänker på en av våra mest kända konstnärer och hans hem. Men i denna idylliska by ligger ett annat spännande museum. En högborgerlig sekelskiftesbostad med mer än 40 000 spännande inventarier från svunnen tid. Det är dags att upptäcka Stora Hyttnäs!
NUVARANDE Granne med Carl Larsson
NÄSTA Mingla med oss!