På godset Hjuleberg är det danska släktskapet väl synligt i både konst och arkitektur.

På godset Hjuleberg är det danska släktskapet väl synligt i både konst och arkitektur. Välkommen att kika in hos Anders Treschow i den borgliknande byggnaden uppe bland ekarna.

Prenumerera på Gods & Gårdar!

Anders Treschow kliver vant upp för de slitna trappstegen i tornet, fäller upp vindsluckan och klättrar ut på taket bakom murkrönet. Från tornterrassen kan han blicka ut över sitt Hjuleberg: 1 800 hektar av bördig halländsk jordbruksmark, växande ungskog och gamla ekar, vindkraftverk och vattenspeglar från kvävefällorna i landskapet.

Hjuleberg_19

– Det sägs att Rudolph Puggaard lät bygga huset högt uppe på berget för att kunna se hem till Danmark, säger Anders.

Det gör man inte. Ser över slätten, Kattegatts böljande vågor och Anholts klitter till vårt rödvita grannland, alltså. Vid klar väderlek kan Anders skymta Falkenberg, två mil västerut, men sedan är det stopp. Det danska arvet märks ändå överallt på godset Hjuleberg.

Hjuleberg_20

– Vi är en dansk släkt även om min farfar var född på Sannarp här 
i Halland. Han gifte sig ju med en danska, min farmor Ragnhild Danneskiold-Samsøe, och det gjorde sedan även min far i det andra giftet, säger Anders.

Anders växte upp här på Hjuleberg tillsammans med sin lillebror Stephan och halvstorebröderna Michael och Henrik samt pappa Gert och mamma Nina, som bakade smördrypande danska slottskringlor till jul. I vardagslag var det ofta Bente eller Tove eller någon av de andra barnflickorna som stod för omsorgerna om pojkarna. Att barnflickorna kom från Danmark var närmast en självklarhet.

– Jeg er temmelig god til at tale dansk, säger Anders med ett leende medan han visar runt i huvudbyggnaden.

Hjuleberg_06

Herrummet domineras av en kungabild, en kopia av ett porträtt som hänger på Fredensborgs slott utanför Helsingör.

– Kronprins Frederik var här på en jakt en gång, fick syn på sin 
anfader till häst och sa: Men där hänger ju Kristian IX!

 

Huvudbyggnaden på Hjuleberg uppfördes av grosshandlaren och skeppsredaren Rudolph Puggaard från Köpenhamn, som var halländsk godsägare i tre decennier under andra hälften av 1800-talet. 1873 brann det gamla corps de logiet ner och behövde ersättas. Puggaard lät då uppdraget gå till arkitektstudenten Thorvald Bindesbøll.

Hjuleberg_21

Bindesbølls examensarbete blev en anslående borgliknande byggnad i anglonormandisk medeltidsstil med inslag av nygotik. 1878 stod det färdigt, uppe bland ekarna på berget en bit från de övriga gårdsbyggnaderna.

– Puggaard och Bindesbøll ska ha mötts på ett hotell i Köpenhamn för att diskutera bygget. ”Hur högt ska det vara i tak?” frågade Bindesbøll. ”Som här!” svarade Puggaard. Och därmed kan vi ha en fyra meter och tjugo centimeter hög julgran här, säger Anders med ett skratt.

I Bindesbølls stensalar växte även den fjärde generationen Treschow på Hjuleberg upp: Michael, Gabriel, Nina och Gustaf. Samtliga är numera utflugna och har sin försörjning på annat håll men kommer gärna tillbaka till barndomshemmet när det vankas jakt på älg, dov, vildsvin och änder.

Hjuleberg_08

– Vi har det i blodet. Alla barnen har ärvt jaktintresset. Även 
dottern jagar, säger Anders.

 

Att det en gång var Anders som tog över Hjuleberg beror på att han var den av bröderna Treschow som hade det mest utpräglade intresset för jordbruket. Redan på 1960-talet började skolpojken Anders vara med sin far i arbetet på gården.

– Jag kommer ihåg att här fortfarande fanns arbetshästar då!

Trots kärleken till jorden valde Anders att utbilda sig till ekonom och reservofficer efter skolan. Men Hjuleberg kallade och efter en drifts­ledarkurs på Plönninge lantbruksskola bestämdes det att han skulle ta över gården.

Hjuleberg_02

– Jag har alltid tyckt om bonneriet. Det är så ”hands on”.

Några djur finns inte längre på Hjuleberg, om man undantar jakthundarna Vincent och Sixten, hönsflocken som pickar i slottsparken och ett 60-tal får som ser till att hålla landskapet 
öppet. I stället växer det spannmål och åkerbönor här. 2014 invigdes Hjulebergs vindkraftverk på marker arrenderade av Vattenfall. De tolv vindmöllorna producerar hushållsel till motsvarande 
18 000 hushåll.

Hjuleberg_14

Även om jord- och skogsbruket är basen har en annan affärsgren blivit viktig de senaste åren. För några år sedan gick Anders in som delägare i Storhogna högfjällshotell & Spa tillsammans med dåvarande kärleken Charlotte Mannerson. De driver fortfarande anläggningen tillsammans och hotellet är styrelseordföranden Anders stolthet.

Hjuleberg_11

– Vi sätter en ära i att sköta det på bästa sätt. Det är kul att lära sig en ny bransch, så långt från jord- och skogsbruket. I hotellverksamheten får man ett omedelbart besked om hur man sköter sig. Gillar gästerna det du gör eller inte?

Dottern Nina är engagerad i hotellverksamheten och arbetar bland annat som marknads- och pressansvarig samt medie­kontakt.

Hur framtiden på Hjuleberg ska gestalta sig är inte avgjort. Förutom att det blir en fortsatt satsning på välskötta skogar och åkermark i den halländska mellanbygden – med utsikt nästan till Danmark.