När John Hall lät bygga ett sommarställe utanför Göteborg kunde han föga ana att det skulle bli ett av den gustavianska erans främsta byggnadsverk. Välkommen till Gunnebo slott!

När John Hall lät bygga ett sommarställe utanför Göteborg kunde han föga ana att det skulle gå till historien som ett av den gustavianska erans främsta byggnadsverk. Välkommen till Gunnebo slotts förtrollande värld.
NUVARANDE Familjen Halls sköna sommarnöje
NÄSTA Slottsliv på Fröllinge