Görväln Slott i Järfälla utanför Stockholm ligger vackert vid en vik av Mälaren. Här finns en välbevarad gårdsmiljö med byggnader från fyra sekler. Idag bedrivs här hotell- och restaurangverksamhet.

Görväln Slott i Järfälla utanför Stockholm ligger vackert vid en vik av Mälaren. Idag bedrivs här boutiquehotell- och restaurangverksamhet och miljön erbjuder en välbevarad gårdsanläggning med byggnader från fyra sekler.

Görväln omnämns för första gången 1478, då riddaren Nils Fadhersson bekräftar att han gjort ett markbyte med ärkebiskopen Jöns Bengtsson Oxenstierna. När Gustav Vasa drog in kyrkans mark till staten hamnade också Görväln i kronans ägo.

En av salongerna på boutiquehotellet Görväln.

En av salongerna på boutiquehotellet Görväln.

År 1571 fick adelsmannen Antonius de Palma gården i gåva av kung Johan III, som tack för att sin ”välvilliga, hulda trotjänst”. Han flyttade gårdsbyggnaderna och anlade ett stuteri vid Henrikstorp, som ligger vid infarten till slottet.

Gyllene stunder på slottet.

Gyllene stunder på slottet.

Elsa Elisabeth Brahe ärver så småningom egendomen. I augusti 1659 ingår Elsa Elisabet ett avtal om att låta uppföra ”ett Steenhuss af Gottlands Steen, huggen”. Hon var då änka efter Axel Oxenstiernas son Erik, hade fem barn och dålig ekonomi, så det är inte förvånande att bygget avstannade redan 1661. Samma år gifte Elsa Elisabet om sig med kung Karl X Gustavs bror, hertig Adolf Johan. Det blir i praktiken Adolf Johan som övertar ansvaret för Görväln.

Uppdukade desserter på Görvälns Slott.

Uppdukade desserter på Görvälns Slott.

Man tror att ritningarna till huvudbyggnaden och flyglarna gjordes av Jean de la Valle, en av 1600-talets stora arkitekter. I portalen till huvudentrén finns årtalet 1673 inristat, men huvudbyggnaden och flyglarna blev inte klara förrän 1675. Ungefär tjugo år senare drabbades Görväln av en förödande brand och flyglarna kom sen att stå utan tak ända fram till 1750-talet.

Ett av rummen på Görväln.

Ett av rummen på Görväln.

Görväln förvärvades år 1900 av professor Mauritz Salin och övergick genom köp 1937 till generallöjtnanten Torsten Friis och hans maka Lotty, född Salin. År 1962 utrymdes huvudbyggnaden och familjen Friis inredde en vacker, trivsam och praktisk bostad i ena flygeln. Där hade tidigare inspektorn haft sin bostad ovanför kök och bagarstuga i källarvåningen. Här finns ännu dörrar med fasade beslag från 1600-talet, smidda av smeden på Tidö. 1963 såldes Görväln till Järfälla kommun.

Görväln är omtalat för din mat.

Görväln är omtalat för din mat.

Sparrishelgerna brukar vara populära på slottet.

Sparrishelgerna brukar vara populära på slottet.

Görväln är en ovanligt väl bevarad gårdsanläggning med många hus och ekonomibyggnader som stall, lagård, svinhus, finvagnslider och såg. Det är unikt för en stor gård så nära Stockholm! Paret Maria och Johan Eklund bedriver numera hotell och restaurang i de anrika byggnaderna och de har fått många utmärkelser för sitt fina arbete.