Barock, gustavianskt och empir. På 1600-talsherrgården Grimmestorp kan man njuta av flera epokers skönhet. Till de mest unika möblerna hör en säng, där Gustav III lär ha sovit.

Barock, gustavianskt och empir. På 1600-talsherrgården Grimmestorp, hos Lasse Gustavsson och Carl-Roger Boman, kan man njuta av flera epokers skönhet. Till de mest unika möblerna hör en säng, där Gustav III lär ha sovit.
När taket i den blå salongen skulle lagas föll hela pappen ner. Genom damm och smuts uppenbarade sig en målad takrosett som lär ha funnits där sedan 1800-talet.

När taket i den blå salongen skulle lagas föll hela pappen ner. Genom damm och smuts uppenbarade sig en målad takrosett som lär ha funnits där sedan 1800-talet.

 

Salongsmöbler i nyrenässans i ett av förmaken. På väggarna hänger porträtt som föreställer två generationer av den adliga ätten Segerstråle.

Salongsmöbler i nyrenässans i ett av förmaken. På väggarna hänger porträtt som föreställer två generationer av den adliga ätten Segerstråle.

Frukostmatsalen ligger i den del av huvudbyggnaden som är från 1630-talet. Carl-Roger har själv dekorerat väggarna med landskapsmåleri.
Gustav III lär ha sovit under just denna sänghimmel som tidigare fanns på Loka Brunn.

Gustav III lär ha sovit under just denna sänghimmel som tidigare fanns på Loka Brunn.

Frökenrummet har återskapats och ger nu ett ljust och luftigt intyck trots att det är lågt i tak.

Frökenrummet har återskapats och ger nu ett ljust och luftigt intyck trots att det är lågt i tak.