Från adligt sommarnöje till spannmålslager – Åby gård i Gästrikland har varit med om mycket de senaste 300 åren.

Från adligt sommarnöje till spannmålslager – Åby gård i Gästrikland har varit med om mycket de senaste 300 åren. En av ägarna inredde en hel sal till gudinnornas lov och en annan skänkte bort gården som bröllopspresent. I dag står herrgården under Kerstin och Björn Sjunnings beskydd.
Varje rum på övervåningen har  en mindre dörr som leder till en  lönngång. Dessa användes av  pigorna för att bära in mat. I salen  på övervåningen har många fina  middagar intagits. Stolarna är  köpta i Furuvik utanför Gävle.  Bordet, med plats för 24 gäster,  är specialbeställt just för detta rum.

I salen på Åby gård har många fina middagar intagits.

Åby gård ligger nära en större motorväg men det är som om alléns kraftiga träd skyddar mot ljuden från bilarna. Uppfarten är välkomnande, grusgången är prydligt krattad och grinden står halvt öppen. Där bakom tornar en av Gästriklands bäst bevarade herrgårdar upp sig.  

Björns pappas sockendräkt från när han var liten hänger framme.

Björns pappas sockendräkt från när han var liten.

Åby gård var ett sommarnöje på 1780-talet och blev spannmålslager på 1860-talet fram tills att Björn Sjunnings farfar köpte gården 1926.

Nils Asplind har utfört målningarna.

Nils Asplind har utfört målningarna.

Mangårdsbyggnaden började uppföras 1799 av den dåvarande landshövdingen i Kopparbergs län, friherre Johan af Nordin, som hade intressen i flera bruk i Gästrikland. Han byggde Åby gård som sin sommarbostad.

Det finns många salonger på gården

Det finns många salonger på gården.

Åby gård både ritades och inreddes av Falubor. Ritningarna upprättades av Gustaf Bergström verksam vid Falu gruva, medan inredningarna utfördes av den kände dekorationsmålaren och rådmannen Nils Asplind (1756–1820) som även målat väggarna i rummet som kallas Gudinnesalen.

Matsalsbordet, med plats för 24 gäster, är specialbeställt.

Matsalsbordet, med plats för 24 gäster, är specialbeställt.

På 1810-talet köpte den förmögne grosshandlaren Pehr Ennes herrgården som bröllopspresent till sin dotter Hedvig Maria då hon gifte sig med general Ludvig von Post. När Karl den XIV Johan ett år senare gjorde Eriksgata i Gävle satte det unga paret upp stora tjärtunnor i tallarna i allén och tände på för att fira kungens besök. Men det hela gick över styr då det blev så hett att allén brann ner.

FLER HERRGÅRDSHEM! Så renoverade vi vårt 1700-talshus

Porträttet föreställer landshövdingen Johan af Nordin.

Porträttet föreställer landshövdingen Johan af Nordin.

Från 1872 fram till 1920, då Mackmyra Sulfit tog över, bodde släkten Söderhjelm här. Mackmyra Sulfit tänkte stycka upp fastigheten i fyra delar, men Björns farfar, Oscar Hansson, lyckades övertala dem att bevara godset i ursprungligt skick och 1926 fick han köpa gården. Sedan har den gått i arv i familjen.

Vacker kakelugn på Åby gård.

Vacker kakelugn på Åby gård.

Kerstin och Björn Sjunning på Åby Gård i Gästrikland.

Kerstin och Björn Sjunning på Åby Gård i Gästrikland.

FLER VACKRA HEM! Paret skapade sitt drömhem i en gammal smedja