Inspireras av Långvinds herrgård i Hälsingland som rymmer en välbevarad tapetskatt, varsamt restaurerad enligt historiska stilideal.

Inspireras av Långvinds herrgård i Hälsingland som rymmer en välbevarad tapetskatt, varsamt restaurerad enligt historiska stilideal.

Långvinds herrgård, en gång nav för den lilla bruksorten som levererade stångjärn till Söderhamns gevärsfaktori, är pietetsfullt upprustad och det är lätt att bli på gott humör av all snickarglädje: lövsågad dekor i gavelspetsar, tak som vilar på figursågade tassar och svarvade stolpar. Allt målat i de ursprungliga ockranyanserna och skyddat av ett delvis nytt ärggrönt koppartak.

Tapeten i salongen är engelsk. Inspirationen kommer från japanska träsnitt och Arts & crafts-rörelsen.Pärlemoreffekten uppstår genom att glimmer har blandats i färgen. Färgen patenterades under 1880-talet.

Tapetens pärlemoreffekt uppstår genom att glimmer har blandats i färgen. Färgen patenterades under 1880-talet.

En viktig del av restaureringen handlade om att rädda eller återskapa de utsökta tapeterna på husets övervåning. I bibliotekets tak finns en mycket välgjord dekormålning i nyrenässansstil som har konserverats. På väggarna sitter en nygjord tapet som imiterar gobelängvävt tyg.

Tapeter och inredning är typisk för slutet av 1800-talet.

Tapeter och inredning är typisk för slutet av 1800-talet.

En ung och nyfiken byggnadsantikvarie, Anna-Lena Wallner, lyckades hitta en liten rest av den ursprungliga tapeten under ett masonitlager högst uppe vid taket. Och tur var väl det för 99 procent av ursprungstapeten var bortriven. Den gamla tapetresten jämfördes sedan med ett 40-tal originaltapetrullar från herrgården som den siste ägaren ur familjen Söderhielm, Lars Totti, hade sparat.

Blomtapeten i kabinettet har drag från både nyrenässans och jugend. Tapeten är tillverkad  av C A Kåberg.

Blomtapeten har drag från både nyrenässans och jugend. Tapeten är tillverkad av C A Kåberg.

Med hjälp av några matchande tapetrullar ur Tottis samling återskapade sedan firman Handtryckta Tapeter den gamla originaltapeten, vilket var en av de mer kostsamma åtgärderna i renoveringen av herrgården.

Mer inredning! Kika in i elitryttarnas fina hästgård

Den äldsta tapeten i Långvinds herrgård är från tidigt 1800-tal. Tapetbården är tillverkad av hovmålare och tapetmakare Carl Fredrik Torsselius.

Den äldsta tapeten är från tidigt 1800-tal. Bården är tillverkad av hovmålare och tapetmakare Carl Fredrik Torsselius.

Tidens inredningsmode föreskrev en stark uppdelning av manliga och kvinnliga rum. Rökrummet, biblioteket och matsalen skulle vara maskulina, medan salong och kabinett var kvinnornas domän. I Långvind kommer det till uttryck i salongens luftiga rokokomålning i taket med bladslingor och klotrunda rosor. Samt inte minst den pärlemoskimrande tapeten med sirligt tecknade krysantemum. Tapeten sattes upp i slutet av 1800-talet. På sina ställen har den renoverats med nytt papper som handmålats av en konservator.

Långvinds herrgård.

Långvinds herrgård.

Mot detta kontrasterar den mörka matsalen med en nyrenässanstapet som för tankarna till orienten. Rummen som på brukspatronen Wilhelm August Söderhielms tid till stor del utgjordes av kontor har fått nyproducerade ljusa kopior av gamla tapeter från Duro och Lim & Handtryck. 

NUVARANDE Herrgårdens unika tapetskatt
NÄSTA Konst på Säfstaholms slott