Många spännande saker kan uppdagas när man börjar forska om sitt gamla hus. Lilian och Gary Johansson vet numera att deras hem, Östa gård utanför Mariefred, har huserat både fångar och kungligheter.

Många spännande saker kan uppdagas när man börjar forska om sitt gamla hus. Lilian och Gary Johansson vet numera att deras hem, Östa gård utanför Mariefred, har huserat både fångar och kungligheter.
Med kunskap om gårdens arv har paret restaurerat sitt hem, Östa gård.

Med kunskap om gårdens arv har paret restaurerat sitt hem, Östa gård.

Det var för tolv år sedan som makarna Johansson köpte Östa gård på Selaön norr om Mariefred. När de flyttade in visste de väldigt lite om gårdens historia.
– Vi har fått mycket information från tidigare ägare. Först hörde vi att gården skulle vara från 1700-talet, men det visade sig att människor bott här mycket tidigare, berättar Lilian.
Hon visar ett släktträd som den förrförra ägaren forskat fram. Det visar att en viss familj, Strandberg, bodde på gården i nära 300 år, mellan åren 1635 och 1918. En av dem var kronofogde Strandberg, som ägde gården i slutet av 1600-talet. Han ansvara-de för att upprätthålla ordningen i trakten. Spår efter denna verksamhet finns kvar i form av fönstergaller på gårdshusets gavel.
– Därinne fanns ett litet fängelserum. Om det var någon som inte skötte sig blev han fängslad av kronofogde Strandberg och fick sitta i cellen tills det blev ljust. Sedan åkte de med båt till Strängnäs, det fanns ju ingen bro från Selaön på den tiden.

Lilian och Gary har fått flera fotografier av tidigare ägare. Bland annat det här som visar hur Östa gård såg ut vid det förra sekelskiftet, då verandan hade ett annat utseende.

Lilian och Gary har fått flera fotografier av tidigare ägare. Bland annat det här som visar hur Östa gård såg ut vid det förra sekelskiftet, då verandan hade ett annat utseende.

Från tidigare ägare  har makarna även fått fotografier, bland annat på huvudbyggnaden vid sekelskiftet 1900 då entrén och verandan hade ett annat utseende. Ett flygfoto från 1930-talet visar gårdens dåvarande disposition. Det var innan huvudbyggnaden fick en stor tillbyggnad på baksidan.
Även människor som bor i grannskapet har bidragit med intressant information.
– En konstnär i Stallarholmen berättade att kung Karl XV målat ett konstverk här på Östa. Det ska hänga på en gård i närheten och det vore väldigt roligt att få se den målningen!
Gary har besökt Lantmäteriet i Nyköping där han fick tag på en historisk karta från 1640. På Riksarkivet i Stockholm visade det sig också finnas massor av information om gården. Det äldsta spåret gick tillbaka ända till 1536.
– Vi tog ut några sidor och bland dem fanns något som tycks vara ett kontrakt daterat 1723, men det är oläsligt.

Den stora matsalen ligger i den del av huset som byggdes ut efter 1930-talet. Här samsas gammalt och nytt på ett fint sätt.

Den stora matsalen ligger i den del av huset som byggdes ut efter 1930-talet. Här samsas gammalt och nytt på ett fint sätt.

NUVARANDE Kungen har varit i vårt hem
NÄSTA Skicka en kunglig julhälsning!