S

ätuna säteri i Uppland är en slumrande skönhet. På grunden av ett raserat 1600-talsslott restes en rokokodröm, så småningom varsamt omstöpt i empire. Här har tiden stannat och fägringen består.

Johan Gabriel Borgenstierna håller koll på värmen i ”busen”, i en del av huset som kan vara kvar efter det tidigare slottet. Till höger: Även stentrappans takvalv kan vara från 1600-talsslottet. Mycket talar för att partier av de gamla murarna lämnades kvar i nybygget.

Foto: Ingalill Snitt

Johan Gabriel Borgenstierna håller koll på värmen i ”busen”, i en del av huset som kan vara kvar efter det tidigare slottet. Till höger: Även stentrappans takvalv kan vara från 1600-talsslottet. Mycket talar för att partier av de gamla murarna lämnades kvar i nybygget.

Rådjurstroféer pryder hallens väggar, fem av dem är så kallade guldhorn. Till höger: Möbler och föremål har länge stått orörda. Fotot föreställer Signe Lovén, född Fröding.

Foto: Ingalill Snitt

Rådjurstroféer pryder hallens väggar, fem av dem är så kallade guldhorn. Till höger: Möbler och föremål har länge stått orörda. Fotot föreställer Signe Lovén, född Fröding.

Den blå salongens fasta inredning är från 1800-talets början. Men den rikt ornamenterade kakelugnen med infälld spegel är troligen från 1860-talet. Väggfärgen och den fylliga blomsterbården i taklisten var typisk för empiren.

Foto: Ingalill Snitt

I den stora matsalen syns Hårlemans rundade hörn. De schablonmålade väggarna ramas in av pilastrar med ornament av målade lagerkransar. Till höger: En av kakelugnarna på övre våningen.

Foto: Ingalill Snitt

I den stora matsalen syns Hårlemans rundade hörn. De schablonmålade väggarna ramas in av pilastrar med ornament av målade lagerkransar. Till höger: En av kakelugnarna på övre våningen.

Förmaket med empiremöblemang och samtida porslin. Boktraven består av praktutgåvor av Fänrik Ståls sägner och andra diktverk.

Foto: Ingalill Snitt

Förmaket med empiremöblemang och samtida porslin. Boktraven består av praktutgåvor av Fänrik Ståls sägner och andra diktverk.

På övre våningen finns Johan Gabriels favoritrum, med sidenklädda Karl Johan-möbler och väggar prydda av släktporträtt. Sätuna anses vara en central byggnad i Hårlemans produktion. Den sammanfattar i hög grad 1730-talet, då grunden till den svenska rokokotraditionen läggs. Till höger: Vackra japanska figurer från 1800-talet pryder bordet i det gula rummet.

Foto: Ingalill Snitt

På övre våningen finns Johan Gabriels favoritrum, med sidenklädda Karl Johan-möbler och väggar prydda av släktporträtt. Sätuna anses vara en central byggnad i Hårlemans produktion. Den sammanfattar i hög grad 1730-talet, då grunden till den svenska rokokotraditionen läggs. Till höger: Vackra japanska figurer från 1800-talet pryder bordet i det gula rummet.