Säbylunds herrgård i Närke har sin ursprungliga inredning från 1780-talet kvar. Gården är inte bara en av landets allra bäst bevarade, utan även en av de vackraste.

Säbylunds herrgård i Närke har sin ursprungliga inredning från 1780-talet kvar. Gården är inte bara en av landets allra bäst bevarade, utan även en av de vackraste.

Säbylunds herrgård kan spåras ända tillbaka till 1300-talet, men de nuvarande byggnaderna är från slutet av 1700-talet. Familjen de Frietzcky – en bror och en syster – lät bygga huvudbyggnaden och flyglarna och anlägga vägarna runt omkring. Eftersom båda syskonen var barnlösa donerade de gården – inklusive all konst och alla möbler – till dottern till några goda vänner. Sedan dess har gården mestadels ärvts på kvinnosidan fram till dagens ägare, Johan och Ingrid Lagerfelt. De har fortsatt att driva lantbruket trots att Johan jobbar som läkare.

Det eleganta träslottet uppfördes och inreddes av syskonen de Frietzcky. Många intressanta personer har vistats på Säbylund. Till exempel skalden Frans Michael Franzén.

Det eleganta träslottet uppfördes och inreddes av syskonen de Frietzcky. Många intressanta personer har vistats på Säbylund. Till exempel skalden Frans Michael Franzén.

Ingrid och Johan Lagerfelt är måna om att bevara gården, men menar att den samtidigt måste få vara ett levande hem med barn, hundar och många vänner på besök, inte ett museum. Den stora huvudbyggnaden är byggd i timmer som täckts med vitmålad träpanel. Huset är inspirerat av den franska rokokon, men många detaljer är gustavianska, till exempel de stora fönstren.

Målare Malms strama festonger syns på väggarna på Säbylund liksom en fin porträttsamling. Via de pampiga trapporna med grönmålade smidda järnräcken kommer man ut i trädgården.

Målare Malms strama festonger syns på väggarna på Säbylund liksom en fin porträttsamling. Via de pampiga trapporna med grönmålade smidda järnräcken kommer man ut i trädgården.

När man kliver in imponeras man av den fantastiska entréhallen, med dubbla trappor upp till övervåningen. Trappor i svenska gårdar från denna tid är vanligtvis betydligt mindre och mer diskreta. Praktiskt taget hela huset pryds av gustavianska väggmålningar, gjorda av konstnären Lars August Malm. Det vet man med säkerhet, eftersom hans faktura från 1787 har hittats i huset. På övervåningen finns en samling kungliga porträtt, även de gåvor till von Essen – vilket inskriptioner på porträtten av Karl XIII och Karl XIV Johan visar. I den vackra salongen finns både en kakelugn och en öppen spis och väggarna är täckta med vit linneduk dekorerad med eleganta blomstergirlanger och palmer.

Salongens dörröverstycken med kustlandskap är målade efter förlagor i kopparstick. Kakelugnen är utförd på Gotland på 1910-talet, en skicklig imitation av en tidig Rörstrandsugn.

Salongens dörröverstycken med kustlandskap är målade efter förlagor i kopparstick. Kakelugnen är utförd på Gotland på 1910-talet, en skicklig imitation av en tidig Rörstrandsugn.

Från salongen når man den stora matsalen, där ett ovalt mahognybord med vita stolar utgör medelpunkten. Inredningen här är ett av de bästa exemplen i Sverige på gustaviansk stil som lämnats orörd av senare tiders smak. I matsalen är det framför allt en klocka som drar blickarna till sig. Det är en förgylld och målad gustaviansk klocka med ett mekaniskt verk inuti som spelar musik varje timme. Klockan är signerad av Peter Strand, som var skicklig instrumentmakare i Stockholm på 1790-talet.

På gården hänger flera kungaporträtt. Karl XIII och Karl XIV Johan skänkte dem personligen till fältmarskalken greve Hans Henrik von Essen som ett tag bodde på Säbylund.

På gården hänger flera kungaporträtt. Karl XIII och Karl XIV Johan skänkte dem personligen till fältmarskalken greve Hans Henrik von Essen som ett tag bodde på Säbylund.

I mitten av övervåningen ligger paradsovrummet med dess gustavianska förgyllda säng med sänghimmel i rött siden, som matchar sidentapeterna, allt i original från 1700-talet. Möblerna är några årtionden yngre, men går i samma röda färg. Den grå gustavianska kakelugnen har dekorerats med gula och förgyllda girlanger.

Paradsängkammaren har kvar sina sidenklädda väggar och gustavianska säng. Soffgruppen kommer från Sperlingsholm i Halland och barockspegeln är troligen från Burchardt Prechts verkstad.  Fröken Charlotte Lewenhaupt ärvde gården 1838. Hennes porträtt hänger kvar i sängkammaren.

Paradsängkammaren har kvar sina sidenklädda väggar och gustavianska säng. Soffgruppen kommer från Sperlingsholm i Halland och barockspegeln är troligen från Burchardt Prechts verkstad. Fröken Charlotte Lewenhaupt ärvde gården 1838. Hennes porträtt hänger kvar i sängkammaren.

 

Byrån med nätmönstrat faner är från Fredrik I:s tid, möbelgruppen är gustaviansk och speglarna är i rokoko. Porträtten i kabinettet är signerade Gustaf Lundberg.

Byrån med nätmönstrat faner är från Fredrik I:s tid, möbelgruppen är gustaviansk och speglarna är i rokoko. Porträtten i kabinettet är signerade Gustaf Lundberg.

Bredvid röda sovrummet ligger ett mindre hörnrum kallat kabinettet, med en fin gustaviansk möbelgrupp. Familjeporträtten i rokokoramar som hänger över soffan är bra exempel på hur duktiga svenska konstnärer var redan på 1700-talet. Att täcka väggarna med silkesdamast var mycket kostsamt på 1700-talet, därför använde man i stället linneduk som sedan dekorerades av konstnärer. Ett sovrum med sådana väggar finns i den södra delen av övervåningen. Här är alla hörn rundade och blomstergirlanger ramar in väggarna.

De Frietzckys bibliotek står kvar orört. Kistan med snidade reliefer är daterad 1558. Här finns över 4 000 volymer i originalband och alla bär de Frietzckys exlibris.

De Frietzckys bibliotek står kvar orört. Kistan med snidade reliefer är daterad 1558. Här finns över 4 000 volymer i originalband och alla bär de Frietzckys exlibris.

Det mest unika på Säbylund är dock ett litet hörnrum på bottenvåningen, nämligen biblioteket. Det är det bäst bevarade rummet i hela huset, möjligen ett av de bäst bevarade gustavianska rummen i Sverige. Det kan förstås inte jämföras med biblioteket på Drottningholms slott, men på Säbylund står alla de ursprungliga böckerna kvar i bokhyllorna från 1780-talet.

Här känner man verkligen historiens vingslag.

 

Läs också:

Det skånska konstslottet

Från gräsmatta till herrgårdspark