På en parkprydd höjd mellan sjöarna Uren och Månsjön tronar historiska Stäringe säteri. Här driver makarna Marie-Louise Almgren och Magnus Ericsson skogsbruk, hästuppfödning, skräddarsydda konferenser och njuter av den rofyllda sörmländska naturen.

På en parkprydd höjd mellan sjöarna Uren och Månsjön tronar historiska Stäringe säteri. Här driver makarna Marie-Louise Almgren och Magnus Ericsson skogsbruk, hästuppfödning, skräddarsydda konferenser och njuter av den rofyllda sörmländska naturen.

Den vackra gyllengula huvudbyggnaden och dess båda flyglar omgärdas av ädellövspark och ett böljande jordbrukslandskap. Stäringe säteri är en stilig herrgård med anor från 1600-talet. För fyra år sedan köpte Marie-Louise Almgren och Magnus Ericsson gården.

– Det vi sökte var tystnaden och möjligheten att kunna se stjärnhimlen i mörkret, säger Marie-Louise. Sörmland har så underbar natur med alla sjöar och det rika djurlivet.

Tidigare bodde de på en gård i Skåne, så det lantliga livet och verksamheten på en gård var de vana vid. Men när omgivningarna i Skåne blev alltmer exploaterade ville de ha något mer ostört, längre bort från motorvägar, ljus och brus. Läget, bara drygt en timme från Stockholm, var också ett plus.

Den ståtliga hallen delas av med dubbla toskanska marmorkolonner och dörr-överstyckena är smyckade med Medusahuvuden och klassiska ornament.

Den ståtliga hallen delas av med dubbla toskanska marmorkolonner och dörr-överstyckena är smyckade med Medusahuvuden och klassiska ornament.

En rad större renoveringar krävdes dock för att modernisera och vårda huvudbyggnaden. Alla element fick bytas ut och ersattes av nya i tidstrogna modeller. Heltäckningsmattor revs ut och de gamla golven återställdes. Paradvåningen renoverades på ett tidstypiskt sätt, med hjälp av inredningsfirman Matiz.

– Den ursprungliga tapeten återskapades med en schablon som vi fann i arkiven på Stäringe, säger Marie-Louise.

Det var inte bara huvudbyggnaden som behövde rustas upp. På gården bor 23 hyres-gäster och de uthyrda husen hade också stora renoveringsbehov. Även det stora stallet behövde moderniseras – ett arbete som fortfarande pågår.

– Det är ett stort projekt och stallarna kommer att kunna rymma cirka 700 djur.

Magnus och Marie-Louises stora gemensamma intresse är hästuppfödning och körning. Porträtt av Ulrika Eleonora den yngre (1688–1741), gift med Fredrik I. Ulrika Eleonora valdes till drottning 1719 och under sin tid som regent utsåg hon 181 nya adelsmän.

Magnus och Marie-Louises stora gemensamma intresse är hästuppfödning och körning. Porträtt av Ulrika Eleonora den yngre (1688–1741), gift med Fredrik I. Ulrika Eleonora valdes till drottning 1719 och under sin tid som regent utsåg hon 181 nya adelsmän.

För även om miljön är vacker och rofylld är det en omfattande verksamhet som pågår på säteriet. Varje år föds här upp 400 nötkreatur som sedan blir närproducerat kvalitetskött, vilket kan beställas från gården och levereras till Hötorgshallen i Stockholm. Gården har även omfattande jordbruk och skogsbruk, och därtill driver Marie-Louise och Magnus konferensverksamhet.

Utöver detta tillkommer Marie-Louise och Magnus stora intresse – hästuppfödning och körning. Rasen är welshponny och en häst i stallet tog SM-guld i enbet 2012.

– Hästarna är en del av verksamheten och vi tränar körning dagligen. Det tycker vi är väldigt roligt, säger Marie-Louise.

Stäringe Säteri omnämns första gången i mitten av 1500-talet. Det nuvarande corps-de-logiet byggdes av friherre August Theodor Adelswärd efter ritningar av den framstående arkitekten och professorn Axel Nyström, daterade 1830. Byggnaden är i empir, en stil som rådde i Sverige under åren 1810–1850. År 1839 var byggnaden färdigställd, årtalet syns på klockan i lanterninen som kröner mittrisalitens attikavåning.

Salongens ursprungliga vävtapet återskapades efter en djuplodande färgundersökning utförd av en konservator. Rummet har ståtliga, skulpterade dörrar med konsolburna överstycken. I hörnet står en eldstad med spisomfattning i röd- och vitådrig marmor.

Salongens ursprungliga vävtapet återskapades efter en djuplodande färgundersökning utförd av en konservator. Rummet har ståtliga, skulpterade dörrar med konsolburna överstycken. I hörnet står en eldstad med spisomfattning i röd- och vitådrig marmor.

Flyglarna är av trä och går tillbaka till 1600-talet men byggdes om i nyklassicistisk stil av Axel Nyström. Från gårdsplanen löper en lindallé och en ekallé ned mot stallen och ladugårdarna. Här finns även ett praktfullt orangeri med trädgårdsmästarbostad, även det ritat av Nyström. Numera är det ombyggt till en modern bostad.

Vid dess västra sida ligger ytterligare ett före detta orangeri eller drivhus som i dag är bostad och förrådsutrymmen. I området söder om orangerierna finns rester av en fruktträdgård. Den omfattade i början av 1900-talet hela 800 fruktträd. På den ekonomiska kartan från 1950-talet kan man se att en stor del av området söder om orangeriet var uppodlad. I området fanns flera sadeltaksväxthus, varav ett finns ett kvar i dag.

Trappan är palatslikt ståtlig med marmorerade väggar, vita pilastrar och lister à la grecque. Trappräcket i smidesjärn erinrar med sina korsade svärd och friherrekronor om familjen Adelswärd.

Trappan är palatslikt ståtlig med marmorerade väggar, vita pilastrar och lister à la grecque. Trappräcket i smidesjärn erinrar med sina korsade svärd och friherrekronor om familjen Adelswärd.

Den östra delen av orangeriet var trädgårdsmästarens bostad och den västra delen var redskapsbod. Endast mittdelen med den glasade halvkupolen användes som växthus. När orangeriet byggdes om till bostad ersattes växthusdelen med en tempelgavel som är en kopia av motsvarade gavel mot norr.

Det krävs mycket av entreprenörskap och kreativitet för att driva en gård som Stäringe, och det är också något som makarna har stor erfarenhet av. Marie-Louise startade textilföretaget Himla tillsammans med Helena Ingvarsson på 1990-talet, och senare rekryteringsfirman Inhouse, där hon fortfarande är engagerad. Dessutom stöder hon olika skolprojekt i Indien för flickor genom stiftelsen School by School.

De många och långa resorna till Indien ger också Marie-Louise idéer och tillfälle att inhandla textilier. Kelimmattor och ylle-schalar i paisleymönster hör till det som hon gärna köper med sig hem.

Magnus och Marie-Louise månar om kulturlandskapet med öppna hagmarker och en biologisk mångfald. Betesmarkerna och ekbackarna hålls öppna med betande kor och runstenarna i parken vittnar om forntida odling.

– Vi ser det som en förmån att förvalta en kulturbyggnad med marker och gårdar som Stäringe, säger Marie-Louise.

I gästsovrummet står en 1700-talssäng vars sänghimmel klätts med eleganta textilier. Tashi har hittat en favoritplats i den antika soffan.

I gästsovrummet står en 1700-talssäng vars sänghimmel klätts med eleganta textilier. Tashi har hittat en favoritplats i den antika soffan.