Foto: Foto Finlands Nationalgalleri/Tero Suvilammi.
Konst & Design
Naturmästarna bröderna von Wright i storutställning